„Aby dał wam z obfitej łaski swojej, żebyście byli mocnie utwirdzeni przez Ducha jego, w wnętrznym człowiecze.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Efezjan 3,16

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga Sędziów 15:1

Tytuł oryginalny
Liber Judicum
15:1
Post aliquantulum autem temporis, cum dies tritice messis instarent, venit Samson, invisere volens uxorem suam, et attulit ei hdum de capris. Cumque cubiculum ejus solito vellet intrare, prohibuit eum pater illius, dicens :
15:2
Putavi quod odisses eam, et ideo tradidi illam amico tuo : sed habet sororem, qu junior et pulchrior illa est : sit tibi pro ea uxor.
15:3
Cui Samson respondit : Ab hac die non erit culpa in me contra Philisthos : faciam enim vobis mala.
15:4
Perrexitque et cepit trecentas vulpes, caudasque earum junxit ad caudas, et faces ligavit in medio :
15:5
quas igne succendens, dimisit ut huc illucque discurrerent. Qu statim perrexerunt in segetes Philisthinorum. Quibus succensis, et comportat jam fruges, et adhuc stantes in stipula, concremat sunt, in tantum ut vineas quoque et oliveta flamma consumeret.
15:6
Dixeruntque Philisthiim : Quis fecit hanc rem ? Quibus dictum est : Samson gener Thamnathi : quia tulit uxorem ejus, et alteri tradidit, hc operatus est. Ascenderuntque Philisthiim, et combusserunt tam mulierem quam patrem ejus.
15:7
Quibus ait Samson : Licet hc feceritis, tamen adhuc ex vobis expetam ultionem, et tunc quiescam.
15:8
Percussitque eos ingenti plaga, ita ut stupentes suram femori imponerent. Et descendens habitavit in spelunca petr Etam.
15:9
Igitur ascendentes Philisthiim in terram Juda, castrametati sunt in loco, qui postea vocatus est Lechi, id est, Maxilla, ubi eorum effusus est exercitus.
15:10
Dixeruntque ad eos de tribu Juda : Cur ascendistis adversum nos ? Qui responderunt : Ut ligemus Samson venimus, et reddamus ei qu in nos operatus est.
15:11
Descenderunt ergo tria millia virorum de Juda ad specum silicis Etam, dixeruntque ad Samson : Nescis quod Philisthiim imperent nobis ? quare hoc facere voluisti ? Quibus ille ait : Sicut fecerunt mihi, sic feci eis.
15:12
Ligare, inquiunt, te venimus, et tradere in manus Philisthinorum. Quibus Samson : Jurate, ait, et spondete mihi quod non occidatis me.
15:13
Dixerunt : Non te occidemus, sed vinctum trademus. Ligaveruntque eum duobus novis funibus, et tulerunt eum de petra Etam.
15:14
Qui cum venisset ad locum Maxill, et Philisthiim vociferantes occurrissent ei, irruit spiritus Domini in eum : et sicut solent ad odorem ignis lina consumi, ita vincula, quibus ligatus erat, dissipata sunt et soluta.
15:15
Inventamque maxillam, id est, mandibulam asini, qu jacebat, arripiens interfecit in ea mille viros,
15:16
et ait : [In maxilla asini,in mandibula pulli asinarum,delevi eos,et percussi mille viros.]
15:17
Cumque hc verba canens complesset, projecit mandibulam de manu, et vocavit nomen loci illius Ramathlechi, quod interpretatur, Elevatio maxill.
15:18
Sitiensque valde, clamavit ad Dominum, et ait : Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc maximam atque victoriam : en siti morior, incidamque in manus incircumcisorum.
15:19
Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxilla asini, et egress sunt ex eo aqu. Quibus haustis, refocillavit spiritum, et vires recepit. Idcirco appellatum est nomen loci illius, Fons invocantis de maxilla, usque in prsentem diem.
15:20
Judicavitque Isral in diebus Philisthiim viginti annis.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
II Tym 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie że nie wierzą w Stary Testament tylko w Nowy Testament.
Jezus zacytował aż 22 księgi z 39 ksiąg Starego Testamentu. Być może zacytował je wszystkie, nie wiemy tego ponieważ Ewangelie zawierają tylko niewielką część tego, co powiedział i zrobił podczas swojej służby. Apostoł Jan mówi nam przecież, że świat ledwie mógłby pomieścić księgi, które można by napisać, gdyby wszystkie wypowiedzi i działania naszego Pana zostały zapisane.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
II Piotr 1:5-8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić