„PAN powiedział do Mojżesza: Tego wymażę z mojej księgi, kto zgrzeszył przeciwko mnie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Wyjścia 32,33

Clementine Vulgate
Księga Rodzaju 6:20

Tytuł oryginalny
Liber Genesis
1Cumque cpissent homines multiplicari super terram, et filias procreassent, 2videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchr, acceperunt sibi uxores ex omnibus, quas elegerant. 3Dixitque Deus : Non permanebit spiritus meus in homine in ternum, quia caro est : eruntque dies illius centum viginti annorum. 4Gigantes autem erant super terram in diebus illis : postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illque genuerunt, isti sunt potentes a sculo viri famosi. 5Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore, 6pnituit eum quod hominum fecisset in terra. Et tactus dolore cordis intrinsecus, 7Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terr, ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucres cli : pnitet enim me fecisse eos. 8No vero invenit gratiam coram Domino. 9H sunt generationes No : No vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis ; cum Deo ambulavit. 10Et genuit tres filios, Sem, Cham et Japheth. 11Corrupta est autem terra coram Deo, et repleta est iniquitate. 12Cumque vidisset Deus terram esse corruptam (omnis quippe caro corruperat viam suam super terram), 13dixit ad No : Finis univers carnis venit coram me : repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra. 14Fac tibi arcam de lignis lvigatis ; mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus. 15Et sic facies eam : trecentorum cubitorum erit longitudo arc, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius. 16Fenestram in arca facies, et in cubito consummabis summitatem ejus : ostium autem arc pones ex latere ; deorsum, cnacula et tristega facies in ea. 17Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus vit est subter clum : universa qu in terra sunt, consumentur. 18Ponamque fdus meum tecum : et ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum. 19Et ex cunctis animantibus univers carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum : masculini sexus et feminini. 20De volucribus juxta genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terr secundum genus suum : bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere. 21Tolles igitur tecum ex omnibus escis, qu mandi possunt, et comportabis apud te : et erunt tam tibi, quam illis in cibum. 22Fecit igitur No omnia qu prceperat illi Deus.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nehemiasz razem z innymi ludźmi wrócił po wygnaniu do Jerozolimy i odbudował jej mury w ciągu 52 dni! (Neh 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić