„Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg wyrwie was z mojej ręki?”

Biblia Warszawska: Księga Daniela 3,15

Clementine Vulgate
Księga Psalmów 1:5

Tytuł oryginalny
Liber Psalmorum
1:1
[Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum,et in via peccatorum non stetit,et in cathedra pestilenti non sedit ;
1:2
sed in lege Domini voluntas ejus,et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
1:3
Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum,quod fructum suum dabit in tempore suo :et folium ejus non defluet ;et omnia qucumque faciet prosperabuntur.
1:4
Non sic impii, non sic ;sed tamquam pulvis quem projicit ventus a facie terr.
1:5
Ideo non resurgent impii in judicio,neque peccatores in concilio justorum :
1:6
quoniam novit Dominus viam justorum,et iter impiorum peribit.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną ...
BG I Piotr 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dwoje ludzi w Biblii obchodziło swoje urodziny: Faraon (I Mojż 40:20) i Herod (Mat 14:6, Mar 6:21). (Niektórzy wierzą że uczta na której były dzieci Hioba Job 1:13-18 była przyjęciem urodzinowym, ale nie ma na to żadnego dowodu).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić