„A Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał: Panie, kto jest tym, który cię wyda?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Jana 21,20

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga Nehemiasza 3:1

Tytuł oryginalny
Liber Nehemiæ
3:1
Et surrexit Eliasib sacerdos magnus, et fratres ejus sacerdotes, et dificaverunt portam gregis : ipsi sanctificaverunt eam, et statuerunt valvas ejus, et usque ad turrim centum cubitorum sanctificaverunt eam, usque ad turrim Hananeel.
3:2
Et juxta eum dificaverunt viri Jericho : et juxta eum dificavit Zachur filius Amri.
3:3
Portam autem piscium dificaverunt filii Asnaa : ipsi texerunt eam, et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes. Et juxta eos dificavit Marimuth filius Uri, filii Accus.
3:4
Et juxta eum dificavit Mosollam filius Barachi, filii Mesezebel : et juxta eos dificavit Sadoc filius Baana.
3:5
Et juxta eos dificaverunt Thecueni : optimates autem eorum non supposuerunt colla sua in opere Domini sui.
3:6
Et portam veterem dificaverunt Jojada filius Phasea, et Mosollam filius Besodia : ipsi texerunt eam, et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes.
3:7
Et juxta eos dificaverunt Meltias Gabaonites, et Jadon Meronathites, viri de Gabaon et Maspha, pro duce qui erat in regione trans flumen.
3:8
Et juxta eum dificavit Eziel filius Araia aurifex : et juxta eum dificavit Ananias filius pigmentarii : et dimiserunt Jerusalem usque ad murum plate latioris.
3:9
Et juxta eum dificavit Raphaia filius Hur, princeps vici Jerusalem.
3:10
Et juxta eum dificavit Jedaia filius Haromaph contra domum suam : et juxta eum dificavit Hattus filius Haseboni.
3:11
Mediam partem vici dificavit Melchias filius Herem, et Hasub filius Phahath Moab, et turrim furnorum.
3:12
Et juxta eum dificavit Sellum filius Alohes, princeps medi partis vici Jerusalem, ipse et fili ejus.
3:13
Et portam vallis dificavit Hanun, et habitatores Zano : ipsi dificaverunt eam, et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes, et mille cubitos in muro usque ad portam sterquilinii.
3:14
Et portam sterquilinii dificavit Melchias filius Rechab, princeps vici Bethacharam : ipse dificavit eam, et statuit valvas ejus, et seras, et vectes.
3:15
Et portam fontis dificavit Sellum filius Cholhoza, princeps pagi Maspha : ipse dificavit eam, et texit, et statuit valvas ejus, et seras, et vectes, et muros piscin Silo in hortum regis, et usque ad gradus qui descendunt de civitate David.
3:16
Post eum dificavit Nehemias filius Azboc, princeps dimidi partis vici Bethsur, usque contra sepulchrum David, et usque ad piscinam qu grandi opere constructa est, et usque ad domum fortium.
3:17
Post eum dificaverunt Levit, Rehum filius Benni : post eum dificavit Hasebias princeps dimidi partis vici Ceil in vico suo.
3:18
Post eum dificaverunt fratres eorum : Bavai filius Enadad, princeps dimidi partis Ceil :
3:19
et dificavit juxta eum Azer filius Josue, princeps Maspha, mensuram secundam, contra ascensum firmissimi anguli.
3:20
Post eum in monte dificavit Baruch filius Zachai mensuram secundam, ab angulo usque ad portam domus Eliasib sacerdotis magni.
3:21
Post eum dificavit Merimuth filius Uri filii Haccus, mensuram secundam, a porta domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib.
3:22
Et post eum dificaverunt sacerdotes, viri de campestribus Jordanis.
3:23
Post eum dificavit Benjamin et Hasub contra domum suam : et post eum dificavit Azarias filius Maasi filii Anani contra domum suam.
3:24
Post eum dificavit Bennui filius Henadad mensuram secundam, a domo Azari usque ad flexuram, et usque ad angulum.
3:25
Phalel filius Ozi contra flexuram, et turrim qu eminet de domo regis excelsa, id est, in atrio carceris : post eum Phadaia filius Pharos.
3:26
Nathini autem habitabant in Ophel usque contra portam aquarum ad orientem, et turrim qu prominebat.
3:27
Post eum dificaverunt Thecueni mensuram secundam e regione, a turre magna et eminente usque ad murum templi.
3:28
Sursum autem a porta equorum dificaverunt sacerdotes, unusquisque contra domum suam.
3:29
Post eos dificavit Sadoc filius Emmer contra domum suam. Et post eum dificavit Semaia filius Secheni, custos port orientalis.
3:30
Post eum dificavit Hanania filius Selemi, et Hanun filius Seleph sextus, mensuram secundam : post eum dificavit Mosollam filius Barachi, contra gazophylacium suum. Post eum dificavit Melchias filius aurificis usque ad domum Nathinorum, et scruta vendentium contra portam judicialem, et usque ad cnaculum anguli.
3:31
Et inter cnaculum anguli in porta gregis, dificaverunt aurifices et negotiatores.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Boże przykazanie w (III Mojż 19:18) aby "kochać swoich sąsiadów jak siebie samego" cytowane jest 9 razy w Nowym Testamencie (Mat 5:43, Mat 19:19, Mat 22:39, Mar 12:31, Mar 12:33, Łuk 10:27, Rzym 13:9, Gal 5:14, Jak 2:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić