„Izali nie jesteście podobni synom Murzyńskim przedemną, o synowie Izraelscy? mówi Pan; izalim Izraela nie wywiódł z ziemi Egipskiej jako Filistyńczyków z Kaftor, i Syryjczyków z Kir?”

Biblia Gdańska (1881): Amos 9,7

Clementine Vulgate
Księga Izajasza 58:1

Tytuł oryginalny
Prophetia Isaiæ
58:1
[Clama, ne cesses,quasi tuba exalta vocem tuam,et annuntia populo meo scelera eorum,et domui Jacob peccata eorum.
58:2
Me etenim de die in diem qurunt,et scire vias meas volunt,quasi gens qu justitiam fecerit,et judicium Dei sui non dereliquerit.Rogant me judicia justiti ;appropinquare Deo volunt.
58:3
Quare jejunavimus, et non aspexisti ;humiliavimus animas nostras, et nescisti ?Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra,et omnes debitores vestros repetitis.
58:4
Ecce ad lites et contentiones jejunatis,et percutitis pugno impie.Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem,ut audiatur in excelso clamor vester.
58:5
Numquid tale est jejunium quod elegi,per diem affligere hominem animam suam ?numquid contorquere quasi circulum caput suum,et saccum et cinerem sternere ?numquid istud vocabis jejunium,et diem acceptabilem Domino ?]
58:6
[Nonne hoc est magis jejunium quod elegi ?Dissolve colligationes impietatis,solve fasciculos deprimentes,dimitte eos qui confracti sunt liberos,et omne opus dirumpe ;
58:7
frange esurienti panem tuum,et egenos vagosque induc in domum tuam ;cum videris nudum, operi eum,et carnem tuam ne despexeris.
58:8
Tunc erumpet quasi mane lumen tuum ;et sanitas tua citius orietur,et anteibit faciem tuam justitia tua,et gloria Domini colliget te.
58:9
Tunc invocabis, et Dominus exaudiet ;clamabis, et dicet : Ecce adsum.Si abstuleris de medio tui catenam,et desieris extendere digitum et loqui quod non prodest ;
58:10
cum effuderis esurienti animam tuam,et animam afflictam repleveris,orietur in tenebris lux tua,et tenebr tu erunt sicut meridies.
58:11
Et requiem tibi dabit Dominus semper,et implebit splendoribus animam tuam,et ossa tua liberabit ;et eris quasi hortus irriguus,et sicut fons aquarumcujus non deficient aqu.
58:12
Et dificabuntur in te deserta sculorum,fundamenta generationis et generationis suscitabis ;et vocaberis dificator sepium,avertens semitas in quietem.
58:13
Si averteris a sabbato pedem tuumfacere voluntatem tuam in die sancto meo,et vocaveris sabbatum delicatum,et sanctum Domini gloriosum,et glorificaveris eum dum non facis vias tuas,et non invenitur voluntas tua, ut loquaris sermonem :
58:14
tunc delectaberis super Domino,et sustollam te super altitudines terr,et cibabo te hreditate Jacob patris tui :os enim Domini locutum est.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Niniwa zostało założone przez Nimroda około 2200 lat przed Chrystusem (I Mojż 10:8-11). Nimrod był prawnukiem Noego (I Mojż 10:1-8) Około 1440 lat później (w roku 760 przed Chrystusem) opamiętanie głosił w niej prorok Jonasz. Po 150 latach od tego wydarzenia Niniwa została zniszczona na zawsze, było to w roku 612 przed Chrystusem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić