„I król Salomon przysiągł na PANA: Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie wypowiedział tych słów przeciwko własnemu życiu.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Królewska 2,23

Clementine Vulgate
Księga Ezechiela 30:13

Tytuł oryginalny
Prophetia Ezechielis
30:1
Et factum est verbum Domini ad me, dicens :
30:2
Fili hominis, propheta, et dic : [Hc dicit Dominus Deus :Ululate : V, v diei !
30:3
quia juxta est dies,et appropinquat dies Domini, dies nubis :tempus gentium erit.
30:4
Et veniet gladius in gyptum,et erit pavor in thiopia,cum ceciderint vulnerati in gypto,et ablata fuerit multitudo illius,et destructa fundamenta ejus.
30:5
thiopia, et Libya, et Lydi,et omne reliquum vulgus,et Chub, et filii terr fderis,cum eis gladio cadent.
30:6
Hc dicit Dominus Deus :Et corruent fulcientes gyptum,et destruetur superbia imperii ejus :a turre Syenes gladio cadent in ea,ait Dominus Deus exercituum.
30:7
Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum,et urbes ejus in medio civitatum desertarum erunt :
30:8
et scient quia ego Dominus,cum dedero ignem in gypto,et attriti fuerint omnes auxiliatores ejus.
30:9
In die illa egredientur nuntii a facie mea in trieribusad conterendam thiopi confidentiam :et erit pavor in eis in die gypti,quia absque dubio veniet.
30:10
Hc dicit Dominus Deus :Cessare faciam multitudinem gyptiin manu Nabuchodonosor regis Babylonis.
30:11
Ipse et populus ejus cum eo, fortissimi gentium,adducentur ad disperdendam terram :et evaginabunt gladios suos super gyptum,et implebunt terram interfectis.
30:12
Et faciam alveos fluminum aridos,et tradam terram in manus pessimorum :et dissipabo terram et plenitudinem ejusmanu alienorum :ego Dominus locutus sum.
30:13
Hc dicit Dominus Deus :Et disperdam simulacra,et cessare faciam idola de Memphis :et dux de terra gypti non erit amplius,et dabo terrorem in terra gypti.
30:14
Et disperdam terram Phathures,et dabo ignem in Taphnis,et faciam judicia in Alexandria.
30:15
Et effundam indignationem meam super Pelusium, robur gypti,et interficiam multitudinem Alexandri.
30:16
Et dabo ignem in gypto :quasi parturiens dolebit Pelusium,et Alexandria erit dissipata,et in Memphis angusti quotidian.
30:17
Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent,et ips captiv ducentur.
30:18
Et in Taphnis nigrescet dies,cum contrivero ibi sceptra gypti,et defecerit in ea superbia potenti ejus :ipsam nubes operiet,fili autem ejus in captivitatem ducentur.
30:19
Et judicia faciam in gypto :et scient quia ego Dominus.]
30:20
Et factum est in undecimo anno, in primo mense, in septima mensis : factum est verbum Domini ad me, dicens :
30:21
[Fili hominis, brachium Pharaonis regis gypti confregi,et ecce non est obvolutum ut restitueretur ei sanitas,ut ligaretur pannis, et fasciaretur linteolis,ut recepto robore posset tenere gladium.
30:22
Propterea hc dicit Dominus Deus :Ecce ego ad Pharaonem regem gypti,et comminuam brachium ejus forte, sed confractum :et dejiciam gladium de manu ejus,
30:23
et dispergam gyptum in gentibus,et ventilabo eos in terris.
30:24
Et confortabo brachia regis Babylonis,daboque gladium meum in manu ejus,et confringam brachia Pharaonis,et gement gemitibus interfecti coram facie ejus.
30:25
Et confortabo brachia regis Babylonis,et brachia Pharaonis concident :et scient quia ego Dominus,cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis,et extenderit eum super terram gypti.
30:26
Et dispergam gyptum in nationes,et ventilabo eos in terras :et scient quia ego Dominus.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy na kilka godzin przed ukrzyżowaniem Jezus modlił się w Ogrodzie Getsemani, przechodził tak ekstremalny stres że jego pot był jak "gigantyczne krople krwi spadające na ziemię" (Łuk 22:44). Medyczną nazwą tego stanu jest "Hematidroza". (Tylko Ewangelista Łukasz jako lekarz wspomina o tym co działo się z Jezusem).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić