„Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły, to opowiadamy – o Słowie życia,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 1,1

Clementine Vulgate
Księga Ezechiela 1:1

Tytuł oryginalny
Prophetia Ezechielis
1:1
Et factum est in trigesimo anno, in quarto, in quinta mensis, cum essem in medio captivorum juxta fluvium Chobar, aperti sunt cli, et vidi visiones Dei.
1:2
In quinta mensis, ipse est annus quintus transmigrationis regis Joachim,
1:3
factum est verbum Domini ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem, in terra Chaldorum, secus flumen Chobar : et facta est super eum ibi manus Domini.
1:4
Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone, et nubes magna, et ignis involvens, et splendor in circuitu ejus : et de medio ejus, quasi species electri, id est, de medio ignis :
1:5
et in medio ejus similitudo quatuor animalium. Et hic aspectus eorum, similitudo hominis in eis.
1:6
Quatuor facies uni, et quatuor penn uni.
1:7
Pedes eorum, pedes recti, et planta pedis eorum quasi planta pedis vituli : et scintill quasi aspectus ris candentis.
1:8
Et manus hominis sub pennis eorum, in quatuor partibus : et facies et pennas per quatuor partes habebant.
1:9
Junctque erant penn eorum alterius ad alterum : non revertebantur cum incederent, sed unumquodque ante faciem suam gradiebatur.
1:10
Similitudo autem vultus eorum, facies hominis et facies leonis a dextris ipsorum quatuor, facies autem bovis a sinistris ipsorum quatuor, et facies aquil desuper ipsorum quatuor.
1:11
Facies eorum et penn eorum extent desuper : du penn singulorum jungebantur, et du tegebant corpora eorum.
1:12
Et unumquodque eorum coram facie sua ambulabat : ubi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec revertebantur cum ambularent.
1:13
Et similitudo animalium, aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium, et quasi aspectus lampadarum : hc erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens.
1:14
Et animalia ibant et revertebantur, in similitudinem fulguris coruscantis.
1:15
Cumque aspicerem animalia, apparuit rota una super terram juxta animalia, habens quatuor facies.
1:16
Et aspectus rotarum et opus earum quasi visio maris : et una similitudo ipsarum quatuor : et aspectus earum et opera quasi sit rota in medio rot.
1:17
Per quatuor partes earum euntes ibant, et non revertebantur cum ambularent.
1:18
Statura quoque erat rotis, et altitudo, et horribilis aspectus : et totum corpus oculis plenum in circuitu ipsarum quatuor.
1:19
Cumque ambularent animalia, ambulabant pariter et rot juxta ea : et cum elevarentur animalia de terra, elevabantur simul et rot.
1:20
Quocumque ibat spiritus, illuc, eunte spiritu, et rot pariter elevabantur sequentes eum : spiritus enim vit erat in rotis.
1:21
Cum euntibus ibant, et cum stantibus stabant : et cum elevatis a terra, pariter elevabantur et rot sequentes ea, quia spiritus vit erat in rotis.
1:22
Et similitudo super capita animalium firmamenti, quasi aspectus crystalli horribilis, et extenti super capita eorum desuper.
1:23
Sub firmamento autem penn eorum rect alterius ad alterum : unumquodque duabus alis velabat corpus suum, et alterum similiter velabatur.
1:24
Et audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum, quasi sonum sublimis Dei : cum ambularent, quasi sonus erat multitudinis ut sonus castrorum : cumque starent, demittebantur penn eorum.
1:25
Nam cum fieret vox super firmamentum quod erat super caput eorum, stabant, et submittebant alas suas.
1:26
Et super firmamentum quod erat imminens capiti eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo throni : et super similitudinem throni similitudo quasi aspectus hominis desuper.
1:27
Et vidi quasi speciem electri, velut aspectum ignis, intrinsecus ejus per circuitum : a lumbis ejus et desuper, et a lumbis ejus usque deorsum, vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu,
1:28
velut aspectum arcus cum fuerit in nube in die pluvi. Hic erat aspectus splendoris per gyrum.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym miejscem w Biblii kiedy użyto słowa "opasłe" jest (Ps 119:70).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
Jan 15:18-20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić