„I rzekł Charbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przed królem: Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardocheusza, co radził dobrze królowi, stoi przed domem Hamana, wysokie na pięćdziesiąt łokci. I rzekł król: Powieście go na nim!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Estery 7,9

Clementine Vulgate
Księga: Ewangelia Mateusza 2:18

Tytuł oryginalny
Evangelium secundum Matthæum
2:1
Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam,
2:2
dicentes : Ubi est qui natus est rex Judorum ? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.
2:3
Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo.
2:4
Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.
2:5
At illi dixerunt : In Bethlehem Jud : sic enim scriptum est per prophetam :
2:6
[Et tu Bethlehem terra Juda,nequaquam minima esin principibus Juda :ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Isral.]
2:7
Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stell, qu apparuit eis :
2:8
et mittens illos in Bethlehem, dixit : Ite, et interrogate diligenter de puero : et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.
2:9
Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.
2:10
Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde.
2:11
Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham.
2:12
Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.
2:13
Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in gyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes qurat puerum ad perdendum eum.
2:14
Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in gyptum :
2:15
et erat ibi usque ad obitum Herodis : ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem : Ex gypto vocavi filium meum.
2:16
Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.
2:17
Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem :
2:18
[Vox in Rama audita estploratus, et ululatus multus :Rachel plorans filios suos,et noluit consolari, quia non sunt.]
2:19
Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph in gypto,
2:20
dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Isral : defuncti sunt enim qui qurebant animam pueri.
2:21
Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Isral.
2:22
Audiens autem quod Archelaus regnaret in Juda pro Herode patre suo, timuit illo ire : et admonitus in somnis, secessit in partes Galil.
2:23
Et veniens habitavit in civitate qu vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod dictum est per prophetas : Quoniam Nazarus vocabitur.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Naród zwany Lud (Lidyjczycy) był biegły w łucznictwie (Iz 66:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.
Ps 37:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić