„Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Koryntian 10,12

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: Ewangelia Marka 16:12

Tytuł oryginalny
Evangelium secundum Marcum
16:1
Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata ut venientes ungerent Jesum.
16:2
Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto jam sole.
16:3
Et dicebant ad invicem : Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti ?
16:4
Et respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quippe magnus valde.
16:5
Et intrountes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt.
16:6
Qui dicit illis : Nolite expavescere : Jesum quritis Nazarenum, crucifixum : surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum.
16:7
Sed ite, dicite discipulis ejus, et Petro, quia prcedit vos in Galilam : ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.
16:8
At ill exeuntes, fugerunt de monumento : invaserat enim eas tremor et pavor : et nemini quidquam dixerunt : timebant enim.
16:9
Surgens autem mane prima sabbati, apparuit primo Mari Magdalene, de qua ejecerat septem dmonia.
16:10
Illa vadens nuntiavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus.
16:11
Et illi audientes quia viveret, et visus esset ab ea, non crediderunt.
16:12
Post hc autem duobus ex his ambulantibus ostensus est in alia effigie, euntibus in villam :
16:13
et illi euntes nuntiaverunt ceteris : nec illis crediderunt.
16:14
Novissime recumbentibus illis undecim apparuit : et exprobravit incredulitatem eorum et duritiam cordis : quia iis, qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt.
16:15
Et dixit eis : Euntes in mundum universum prdicate Evangelium omni creatur.
16:16
Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit : qui vero non crediderit, condemnabitur.
16:17
Signa autem eos qui crediderint, hc sequentur : in nomine meo dmonia ejicient : linguis loquentur novis :
16:18
serpentes tollent : et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit : super gros manus imponent, et bene habebunt.
16:19
Et Dominus quidem Jesus postquam locutus est eis, assumptus est in clum, et sedet a dextris Dei.
16:20
Illi autem profecti prdicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante, sequentibus signis.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była "sadzawka" w Syloe o której wzmiankę znajdujemy w Jan 9:7. Została zbudowana setki lat wcześniej przez Króla Hiskiasza (II Król 20:20, II Kron 32:30).
Sadzawka Siloe

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić