„I PAN powiedział: Nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście moim ludem, ja też nie będę waszym Bogiem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 1,9

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: Ewangelia Jana 15:27

Tytuł oryginalny
Evangelium secundum Joannem
15:1
Ego sum vitis vera, et Pater meus agricola est.
15:2
Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum, et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat.
15:3
Jam vos mundi estis propter sermonem quem locutus sum vobis.
15:4
Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest fere fructum a semetipso, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis.
15:5
Ego sum vitis, vos palmites : qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere.
15:6
Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet.
15:7
Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis petetis, et fiet vobis.
15:8
In hoc clarificatus est Pater meus, ut fructum plurimum afferatis, et efficiamini mei discipuli.
15:9
Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Manete in dilectione mea.
15:10
Si prcepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei prcepta servavi, et maneo in ejus dilectione.
15:11
Hc locutus sum vobis : ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.
15:12
Hoc est prceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
15:13
Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat qui pro amicis suis.
15:14
Vos amici mei estis, si feceritis qu ego prcipio vobis.
15:15
Jam non dicam vos servos : quia servus nescit quid faciat dominus ejus. Vos autem dixi amicos : quia omnia qucumque audivi a Patre meo, nota feci vobis.
15:16
Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos ut eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat : ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis.
15:17
Hc mando vobis : ut diligatis invicem.
15:18
Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit.
15:19
Si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret : quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus.
15:20
Mementote sermonis mei, quem ego dixi vobis : non est servus major domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur ; si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt.
15:21
Sed hc omnia facient vobis propter nomen meum : quia nesciunt eum qui misit me.
15:22
Si non venissem, et locutus fuissem eis, peccatum non haberent : nunc autem excusationem non habent de peccato suo.
15:23
Qui me odit, et Patrem meum odit.
15:24
Si opera non fecissem in eis qu nemo alius fecit, peccatum non haberent : nunc autem et viderunt, et oderunt et me, et Patrem meum.
15:25
Sed ut adimpleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est : Quia odio habuerunt me gratis.
15:26
Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me ;
15:27
et vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną ...
BG I Piotr 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus podróżował z Nazaretu nad rzekę Jordan aby zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela (Mar 1:9, Mat 3:13) przemierzył odległość około 100 km. Aby przejść taką odległość trzeba poświęcić na to około 2-3 dni!
Chrzest Jana

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom,
Iz 57:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić