„Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Biada miastu, które przelewa krew! I Ja wzniosę wielki stos drew.”

Biblia Warszawska: Księga Ezechiela 24,9

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Timotheum Secunda
3:1
Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa :
3:2
erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti,
3:3
sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate,
3:4
proditores, protervi, tumidi, et voluptatum amatores magis quam Dei :
3:5
habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita :
3:6
ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, qu ducuntur variis desideriis :
3:7
semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes.
3:8
Quemadmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi : ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi circa fidem ;
3:9
sed ultra non proficient : insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit.
3:10
Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam,
3:11
persecutiones, passiones : qualia mihi facta sunt Antiochi, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus.
3:12
Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur.
3:13
Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem mittentes.
3:14
Tu vero permane in iis qu didicisti, et credita sunt tibi : sciens a quo didiceris :
3:15
et quia ab infantia sacras litteras nosti, qu te possunt instruere ad salutem, per fidem qu est in Christo Jesu.
3:16
Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia :
3:17
ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nic co zawierało jakikolwiek kwas lub miód nie mogło być użyte do ofiary ogniowej (III Mojż 2:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić