„W owym czasie wyruszył Jozue i wytępił Anakitów z okolic górzystych, z Hebronu, z Debiru, z Anabu, z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Jozue obłożył ich klątwą wraz z ich miastami.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 11,21

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:12

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Thessalonicenses Secunda
1:1
Paulus, et Sylvanus, et Timotheus, ecclesi Thessalonicensium in Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
1:2
Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
1:3
Gratias agere debemus semper Deo pro vobis, fratres, ita ut dignum est, quoniam supercrescit fides vestra, et abundat caritas uniuscujusque vestrum in invicem :
1:4
ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesiis Dei, pro patientia vestra, et fide, et in omnibus persecutionibus vestris, et tribulationibus, quas sustinetis
1:5
in exemplum justi judicii Dei, ut digni habeamini in regno Dei, pro quo et patimini.
1:6
Si tamen justum est apud Deum retribuere tribulationem iis qui vos tribulant :
1:7
et vobis, qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de clo cum angelis virtutis ejus,
1:8
in flamma ignis dantis vindictam iis qui non noverunt Deum, et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi,
1:9
qui pnas dabunt in interitu ternas a facie Domini, et a gloria virtutis ejus :
1:10
cum venerit glorificari in sanctis suis, et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt, quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo.
1:11
In quo etiam oramus semper pro vobis : ut dignetur vos vocatione sua Deus noster, et impleat omnem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute,
1:12
ut clarificetur nomen Domini nostri Jesu Christi in vobis, et vos in illo secundum gratiam Dei nostri, et Domini Jesu Christi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa
Efez 1:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Saul oddał żonę Dawida Michal człowiekowi o imieniu Palti (I Sam 25:44). Dawid odzyskał ją później (II Sam 3:13-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.
II Tym 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić