„Ten przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, by ciało zostało oddane.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 27,58

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List do Koryntian 6:19

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Corinthios Prima
6:1
Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, et non apud sanctos ?
6:2
an nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt ? et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis qui de minimis judicetis ?
6:3
Nescitis quoniam angelos judicabimus ? quanto magis scularia ?
6:4
Scularia igitur judicia si habueritis : contemptibiles, qui sunt in ecclesia, illos constituite ad judicandum.
6:5
Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum ?
6:6
Sed frater cum fratre judicio contendit : et hoc apud infideles ?
6:7
Jam quidem omnino delictum est in vobis, quod judicia habetis inter vos. Quare non magis injuriam accipitis ? quare non magis fraudem patimini ?
6:8
Sed vos injuriam facitis, et fraudatis : et hoc fratribus.
6:9
An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt ? Nolite errare : neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri,
6:10
neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt.
6:11
Et hc quidam fuistis : sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri Jesu Christi, et in Spiritu Dei nostri.
6:12
Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt : omnia mihi licent, sed ego sub nullis redigar potestate.
6:13
Esca ventri, et venter escis : Deus autem et hunc et has destruet : corpus autem non fornicationi, sed Domino : et Dominus corpori.
6:14
Deus vero et Dominum suscitavit : et nos suscitabit per virtutem suam.
6:15
Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi ? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis ? Absit.
6:16
An nescitis quoniam qui adhret meretrici, unum corpus efficitur ? Erunt enim (inquit) duo in carne una.
6:17
Qui autem adhret Domino, unus spiritus est.
6:18
Fugite fornicationem. Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, extra corpus est : qui autem fornicatur, in corpus suum peccat.
6:19
An nescitis quoniam membra vestra, templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est, quem habetis a Deo, et non estis vestri ?
6:20
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Król Judy Ahab został zabity w wojnie (I Król 22) jego zła żona Jezebel żyła jeszcze 10 lat zanim to Król Jehu nie kazał wyrzucić ją przez okno pałacu zabijając ją w ten sposób (II Król 9:30-37).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.
Ps 45:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić