„Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?”

Biblia Gdańska (1881): Zacharyjasz 6,4

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List do Koryntian 3:5

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Corinthios Prima
1Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Tamquam parvulis in Christo, 2lac vobis potum dedi, non escam : nondum enim poteratis : sed nec nunc quidem potestis : adhuc enim carnales estis. 3Cum enim sit inter vos zelus, et contentio : nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis ? 4Cum enim quis dicat : Ego quidem sum Pauli ; alius autem : Ego Apollo : nonne homines estis ?Quid igitur est Apollo ? quid vero Paulus ? 5ministri ejus, cui credidistis, ut unicuique sicut Dominus dedit. 6Ego plantavi, Apollo rigavit : sed Deus incrementum dedit. 7Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat : sed qui incrementum dat, Deus. 8Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt. Unusquisque autem propriam mercedem accipiet, secundum suum laborem. 9Dei enim sumus adjutores : Dei agricultura estis, Dei dificatio estis. 10Secundum gratiam Dei, qu data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui : alius autem superdificat. Unusquisque autem videat quomodo superdificet. 11Fundamentum enim aliud nemo potest ponere prter id quod positum est, quod est Christus Jesus. 12Si quis autem superdificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna, fnum, stipulam, 13uniuscujusque opus manifestum erit : dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur : et uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit. 14Si cujus opus manserit quod superdificavit, mercedem accipiet. 15Si cujus opus arserit, detrimentum patietur : ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. 16Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis ? 17Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. 18Nemo se seducat : si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sculo, stultus fiat ut sit sapiens. 19Sapientia enim hujus mundi, stultitia est apud Deum. Scriptum est enim : Comprehendam sapientes in astutia eorum. 20Et iterum : Dominus novit cogitationes sapientium quoniam van sunt. 21Nemo itaque glorietur in hominibus. 22Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive prsentia, sive futura : omnia enim vestra sunt : 23vos autem Christi : Christus autem Dei.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus miał przynajmniej 4 braci o imionach: Jakub, Jozes, Juda i Szymon. Miał on także przynajmniej dwie siostry (Mar 6:3, Mat 13:55-56). (Jakub i Juda są autorami Ksiąg Biblijnych).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
Obj 22:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić