„Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Efezjan 5,32

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List do Koryntian 1:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Corinthios Prima
1:1
Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Sosthenes frater,
1:2
ecclesi Dei, qu est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis, cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Jesu Christi, in omni loco ipsorum et nostro.
1:3
Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
1:4
Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, qu data est vobis in Christo Jesu :
1:5
quod in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo, et in omni scientia.
1:6
Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis :
1:7
ita ut nihil vobis desit in ulla gratia, exspectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi,
1:8
qui et confirmabit vos usque in finem sine crimine, in die adventus Domini nostri Jesu Christi.
1:9
Fidelis Deus : per quem vocati estis in societatem filii ejus Jesu Christi Domini nostri.
1:10
Obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Jesu Christi : ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata : sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia.
1:11
Significatum est enim mihi de vobis fratres mei ab iis, qui sunt Chlos, quia contentiones sunt inter vos.
1:12
Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit : Ego quidem sum Pauli : ego autem Apollo : ego vero Ceph : ego autem Christi.
1:13
Divisus est Christus ? numquid Paulus crucifixus est pro vobis ? aut in nomine Pauli baptizati estis ?
1:14
Gratias ago Deo, quod neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Caium :
1:15
ne quis dicat quod in nomine meo baptizati estis.
1:16
Baptizavi autem et Stephan domum : ceterum nescio si quem alium baptizaverim.
1:17
Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare : non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi.
1:18
Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est : iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est.
1:19
Scriptum est enim : Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
1:20
Ubi sapiens ? ubi scriba ? ubi conquisitor hujus sculi ? Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi ?
1:21
Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum : placuit Deo per stultitiam prdicationis salvos facere credentes.
1:22
Quoniam et Judi signa petunt, et Grci sapientiam qurunt :
1:23
nos autem prdicamus Christum crucifixum : Judis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam,
1:24
ipsis autem vocatis Judis, atque Grcis Christum Dei virtutem, et Dei sapientia :
1:25
quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus : et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.
1:26
Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles :
1:27
sed qu stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes : et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia :
1:28
et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea qu non sunt, ut ea qu sunt destrueret :
1:29
ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus.
1:30
Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio :
1:31
ut quemadmodum scriptum est : Qui gloriatur, in Domino glorietur.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Jak 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Elżbieta zaszła w ciąże nosząc w swoim łonie Jana Chrzciciela udała się na miejsce odosobnienia w którym przebywała przez 5 miesięcy (Łuk 1:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.
Ps 37:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić