„Żyliście na ziemi w rozkoszach i w zbytku; utuczyliście swoje serca, jak na dzień rzezi.”

Biblia Przekład Toruński: List Jakuba 5,5

Clementine Vulgate
Księga: 1 Księga Kronik 8:1

Tytuł oryginalny
Liber Primus Paralipomenon
8:1
Benjamin autem genuit Bale primogenitum suum, Asbel secundum, Ahara tertium,
8:2
Nohaa quartum, et Rapha quintum.
8:3
Fueruntque filii Bale : Addar, et Gera, et Abiud,
8:4
Abisue quoque et Naaman, et Aho,
8:5
sed et Gera, et Sephuphan, et Huram.
8:6
Hi sunt filii Ahod, principes cognationum habitantium in Gabaa, qui translati sunt in Manahath.
8:7
Naaman autem, et Achia, et Gera, ipse transtulit eos, et genuit Osa, et Ahiud.
8:8
Porro Saharaim genuit in regione Moab, postquam dimisit Husim et Bara uxores suas.
8:9
Genuit autem de Hodes uxore sua Jobab, et Sebia, et Mosa, et Molchom,
8:10
Jehus quoque, et Sechia, et Marma : hi sunt filii ejus principes in familiis suis.
8:11
Mehusim vero genuit Abitob et Elphaal.
8:12
Porro filii Elphaal : Heber, et Misaam, et Samad : hic dificavit Ono, et Lod, et filias ejus.
8:13
Baria autem et Sama principes cognationum habitantium in Ajalon : hi fugaverunt habitatores Geth.
8:14
Et Ahio, et Sesac, et Jerimoth,
8:15
et Zabadia, et Arod, et Heder,
8:16
Michal quoque, et Jespha, et Joha filii Baria.
8:17
Et Zabadia, et Mosollam, et Hezeci, et Heber,
8:18
et Jesamari, et Jezlia, et Jobab filii Elphaal,
8:19
et Jacim, et Zechri, et Zabdi,
8:20
et Elionai, et Selethai, et Eliel,
8:21
et Adaia, et Baraia, et Samarath, filii Semei.
8:22
Et Jespham, et Heber, et Eliel,
8:23
et Abdon, et Zechri, et Hanan,
8:24
et Hanania, et lam, et Anathothia,
8:25
et Jephdaia, et Phanuel, filii Sesac.
8:26
Et Samsari, et Sohoria, et Otholia,
8:27
et Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham.
8:28
Hi patriarch, et cognationum principes, qui habitaverunt in Jerusalem.
8:29
In Gabaon autem habitaverunt Abigabaon, et nomen uxoris ejus Maacha :
8:30
filiusque ejus primogenitus Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Nadab,
8:31
Gedor quoque, et Ahio, et Zacher, et Macelloth :
8:32
et Macelloth genuit Samaa : habitaveruntque ex adverso fratrum suorum in Jerusalem cum fratribus suis.
8:33
Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saul. Porro Saul genuit Jonathan, et Melchisua, et Abinadab, et Esbaal.
8:34
Filius autem Jonathan, Meribbaal : et Meribbaal genuit Micha.
8:35
Filii Micha, Phithon, et Melech, et Tharaa, et Ahaz.
8:36
Et Ahaz genuit Joada, et Joada genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri : porro Zamri genuit Mosa,
8:37
et Mosa genuit Banaa, cujus filius fuit Rapha, de quo ortus est Elasa, qui genuit Asel.
8:38
Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus : Ezricam, Bocru, Ismahel, Saria, Obdia, et Hanan : omnes hi filii Asel.
8:39
Filii autem Esec fratris ejus, Ulam primogenitus, et Jehus secundus, et Eliphalet tertius.
8:40
Fueruntque filii Ulam viri robustissimi, et magno robore tendentes arcum : et multos habentes filios ac nepotes, usque ad centum quinquaginta. Omnes hi filii Benjamin.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Damaszek wymienione jest w Biblii 60 razy (pierwszy raz w I Mojż 14:15), to najstarsze miasto zamieszkane bez przerwy na świecie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić