„Wieleś uczynił, Panie, Boże mój! cudów twoich, a myśli twoich o nas nikt porządnie wyliczyć nie może przed tobą; chciałlibym je wypowiedzieć i wymówić, daleko ich więcej, niżby wypowiedziane być mogły.”

Biblia Gdańska: Psalmów 40,6

Clementine Vulgate
Księga: 1 Księga Kronik 6:32

Tytuł oryginalny
Liber Primus Paralipomenon
6:1
Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari.
6:2
Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron, et Oziel.
6:3
Filii Amram : Aaron, Moyses, et Maria. Filii Aaron : Nadab et Abiu, Eleazar, et Ithamar.
6:4
Eleazar genuit Phinees, et Phinees genuit Abisue.
6:5
Abisue vero genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi.
6:6
Ozi genuit Zaraiam, et Zaraias genuit Meraioth.
6:7
Porro Meraioth genuit Amariam, et Amarias genuit Achitob.
6:8
Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Achimaas,
6:9
Achimaas genuit Azariam, Azarias genuit Johanan,
6:10
Johanan genuit Azariam : ipse est qui sacerdotio functus est in domo quam dificavit Salomon in Jerusalem.
6:11
Genuit autem Azarias Amariam, et Amarias genuit Achitob,
6:12
Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Sellum,
6:13
Sellum genuit Helciam, et Helcias genuit Azariam,
6:14
Azarias genuit Saraiam, et Saraias genuit Josedec.
6:15
Porro Josedec egressus est, quando transtulit Dominus Judam et Jerusalem per manus Nabuchodonosor.
6:16
Filii ergo Levi : Gersom, Caath, et Merari.
6:17
Et hc nomina filiorum Gersom : Lobni, et Semei.
6:18
Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron, et Oziel.
6:19
Filii Merari : Moholi et Musi. H autem cognationes Levi secundum familias eorum.
6:20
Gersom : Lobni filius ejus, Jahath filius ejus, Zamma filius ejus,
6:21
Joah filius ejus, Addo filius ejus, Zara filius ejus, Jethrai filius ejus.
6:22
Filii Caath : Aminadab filius ejus, Core filius ejus, Asir filius ejus,
6:23
Elcana filius ejus, Abiasaph filius ejus, Asir filius ejus,
6:24
Thahath filius ejus, Uriel filius ejus, Ozias filius ejus, Saul filius ejus.
6:25
Filii Elcana, Amasai et Achimoth
6:26
et Elcana. Filii Elcana : Sophai filius ejus, Nahath filius ejus,
6:27
Eliab filius ejus, Jeroham filius ejus, Elcana filius ejus.
6:28
Filii Samuel : primogenitus Vasseni, et Abia.
6:29
Filii autem Merari, Moholi : Lobni filius ejus, Semei filius ejus, Oza filius ejus,
6:30
Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus, Asaia filius ejus.
6:31
Isti sunt quos constituit David super cantores domus Domini, ex quo collocata est arca :
6:32
et ministrabant coram tabernaculo testimonii, canentes donec dificaret Salomon domum Domini in Jerusalem : stabant autem juxta ordinem suum in ministerio.
6:33
Hi vero sunt qui assistebant cum filiis suis, de filiis Caath, Hemam cantor filius Johel, filii Samuel,
6:34
filii Elcana, filii Jeroham, filii Eliel, filii Thohu,
6:35
filii Suph, filii Elcana, filii Mahath, filii Amasai,
6:36
filii Elcana, filii Johel, filii Azari, filii Sophoni,
6:37
filii Thahath, filii Asir, filii Abiasaph, filii Core,
6:38
filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Isral.
6:39
Et frater ejus Asaph, qui stabat a dextris ejus, Asaph filius Barachi, filii Samaa,
6:40
filii Michal, filii Basai, filii Melchi,
6:41
filii Athanai, filii Zara, filii Adaia,
6:42
filii Ethan, filii Zamma, filii Semei,
6:43
filii Jeth, filii Gersom, filii Levi.
6:44
Filii autem Merari fratres eorum, ad sinistram, Ethan filius Cusi, filii Abdi, filii Maloch,
6:45
filii Hasabi, filii Amasi, filii Helci,
6:46
filii Amasai, filii Boni, filii Somer,
6:47
filii Moholi, filii Musi, filii Merari, filii Levi.
6:48
Fratres quoque eorum Levit, qui ordinati sunt in cunctum ministerium tabernaculi domus Domini.
6:49
Aaron vero et filii ejus adolebant incensum super altare holocausti, et super altare thymiamatis, in omne opus Sancti sanctorum : et ut precarentur pro Isral juxta omnia qu prceperat Moyses servus Dei.
6:50
Hi sunt autem filii Aaron : Eleazar filius ejus, Phinees filius ejus, Abisue filius ejus,
6:51
Bocci filius ejus, Ozi filius ejus, Zarahia filius ejus,
6:52
Meraioth filius ejus, Amarias filius ejus, Achitob filius ejus,
6:53
Sadoc filius ejus, Achimaas filius ejus.
6:54
Et hc habitacula eorum per vicos atque confinia, filiorum scilicet Aaron, juxta cognationes Caathitarum : ipsis enim sorte contigerant.
6:55
Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda, et suburbana ejus per circuitum :
6:56
agros autem civitatis, et villas, Caleb filio Jephone.
6:57
Porro filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum Hebron, et Lobna, et suburbana ejus,
6:58
Jether quoque, et Esthemo cum suburbanis suis, sed et Helon, et Dabir cum suburbanis suis,
6:59
Asan quoque, et Bethsemes, et suburbana earum.
6:60
De tribu autem Benjamin, Gabee et suburbana ejus, et Almath cum suburbanis suis, Anathoth quoque cum suburbanis suis : omnes civitates, tredecim, per cognationes suas.
6:61
Filiis autem Caath residuis de cognatione sua dederunt ex dimidia tribu Manasse in possessionem urbes decem.
6:62
Porro filiis Gersom per cognationes suas de tribu Issachar, et de tribu Aser, et de tribu Nephthali, et de tribu Manasse in Basan, urbes tredecim.
6:63
Filiis autem Merari per cognationes suas de tribu Ruben, et de tribu Gad, et de tribu Zabulon, dederunt sorte civitates duodecim.
6:64
Dederunt quoque filii Isral Levitis civitates, et suburbana earum :
6:65
dederuntque per sortem, ex tribu filiorum Juda, et ex tribu filiorum Simeon, et ex tribu filiorum Benjamin urbes has, quas vocaverunt nominibus suis,
6:66
et his, qui erant de cognatione filiorum Caath, fueruntque civitates in terminis eorum de tribu Ephraim.
6:67
Dederunt ergo eis urbes ad confugiendum, Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraim, et Gazer cum suburbanis suis,
6:68
Jecmaam quoque cum suburbanis suis, et Bethoron similiter,
6:69
necnon et Helon cum suburbanis suis, et Gethremmon in eumdem modum.
6:70
Porro ex dimidia tribu Manasse, Aner et suburbana ejus, Balaam et suburbana ejus : his videlicet, qui de cognatione filiorum Caath reliqui erant.
6:71
Filiis autem Gersom de cognatione dimidi tribus Manasse, Gaulon in Basan, et suburbana ejus, et Astaroth cum suburbanis suis.
6:72
De tribu Issachar, Cedes et suburbanis suis, et Dabereth cum suburbanis suis,
6:73
Ramoth quoque et suburbana ejus, et Anem cum suburbanis suis.
6:74
De tribu vero Aser : Masal cum suburbanis suis, et Abdon similiter,
6:75
Hucac quoque et suburbana ejus, et Rohob cum suburbanis suis.
6:76
Porro de tribu Nephthali, Cedes in Galila et suburbana ejus, Hamon cum suburbanis suis, et Cariathaim et suburbana ejus.
6:77
Filiis autem Merari residuis : de tribu Zabulon, Remmono et suburbana ejus, et Thabor cum suburbanis sus :
6:78
trans Jordanem quoque ex adverso Jericho contra orientem Jordanis, de tribu Ruben, Bosor in solitudine cum suburbanis suis, et Jassa cum suburbanis suis,
6:79
Cademoth quoque et suburbana ejus, et Mephaat cum suburbanis suis.
6:80
Necnon et de tribu Gad, Ramoth in Galaad et suburbana ejus, et Manaim cum suburbanis suis,
6:81
sed et Hesebon cum suburbanis suis, et Jezer cum suburbanis suis.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Sofoniasza mówi nam o tym że Bóg śpiewa (Sof 3:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić