„Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,24

Clementine Vulgate
Księga: 1 Księga Kronik 10:1

Tytuł oryginalny
Liber Primus Paralipomenon
10:1
Philisthiim autem pugnabant contra Isral, fugeruntque viri Isral Palsthinos, et ceciderunt vulnerati in monte Gelbo.
10:2
Cumque appropinquassent Philisthi, persequentes Saul et filios ejus, percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua filios Saul.
10:3
Et aggravatum est prlium contra Saul, inveneruntque eum sagittarii, et vulneraverunt jaculis.
10:4
Et dixit Saul ad armigerum suum : Evagina gladium tuum, et interfice me, ne forte veniant incircumcisi isti, et illudant mihi. Noluit autem armiger ejus hoc facere, timore perterritus : arripuit ergo Saul ensem, et irruit in eum.
10:5
Quod cum vidisset armiger ejus, videlicet mortuum esse Saul, irruit etiam ipse in gladium suum, et mortuus est.
10:6
Interiit ergo Saul : et tres filii ejus, et omnis domus illius pariter concidit.
10:7
Quod cum vidissent viri Isral qui habitabant in campestribus, fugerunt : et Saul ac filiis ejus mortuis, dereliquerunt urbes suas, et huc illucque dispersi sunt : veneruntque Philisthiim, et habitaverunt in eis.
10:8
Die igitur altero detrahentes Philisthiim spolia csorum, invenerunt Saul et filios ejus jacentes in monte Gelbo.
10:9
Cumque spoliassent eum, et amputassent caput, armisque nudassent, miserunt in terram suam, ut circumferretur, et ostenderetur idolorum templis, et populis :
10:10
arma autem ejus consecraverunt in fano dei sui, et caput affixerunt in templo Dagon.
10:11
Hoc cum audissent viri Jabes Galaad, omnia scilicet qu Philisthiim fecerant super Saul,
10:12
consurrexerunt singuli virorum fortium, et tulerunt cadavera Saul et filiorum ejus : attuleruntque ea in Jabes, et sepelierunt ossa eorum subter quercum, qu erat in Jabes, et jejunaverunt septem diebus.
10:13
Mortuus est ergo Saul propter iniquitates suas, eo quod prvaricatus sit mandatum Domini quod prceperat, et non custodierit illud : sed insuper etiam pythonissam consuluerit,
10:14
nec speraverit in Domino : propter quod interfecit eum, et transtulit regnum ejus ad David filium Isai.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim ...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid miał zespół do wychwalania składający się z 4000 mężczyzn (I Kron 23:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! - mówi Pan. - Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! - mówi Pan. - Do dzieła, bo ja jestem z wami! - mówi Pan Zastępów.
Ag 2:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić