„Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który jest znak w każdym liście, tak piszę.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,17

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 4:13

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
4:1
Słuchajcie synowie przestrogi ojcowskiej, a nakłońcie ucha ku umieniu roztropności.
4:2
Abowiemci wam podawam naukę dobrą, a przetoż nie opuszczajcie zakonu mego.
4:3
I ja, gdym był młodzieńczykiem synaczkiem u ojca mego, a jedynaczkiem miedzy syny matki mojej.
4:4
Onci mię uczył powiedając mi: Niechaj się serce twoje trzyma powieści moich; strzeżże rozkazania mojego, a będziesz żył.
4:5
Staraj się o mądrość i nabywaj roztropności, a nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
4:6
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
4:7
Mądrość-ci ma przodek przed wszytkim, a przetoż szukaj mądrości; a nad wszytkę twą majętność nabywaj sobie roztropności.
4:8
Miej ją w powadze, a wywyższy cię; a gdy się jej rozmiłujesz uczyni cię zacnym.
4:9
Da głowie twej pomnożenie łaski, a poda tobie koronę ochędożną.
4:10
Słuchajże synu mój, a przyjmi powieści moje i przedłużą się tobie lata we zdrowiu.
4:11
Nauczyłem cię chodzić drogą mądrości, a prowadziłem cię po ścieżkach prostych.
4:12
Gdy pójdziesz, nie będzie uciśniony chód twój, a jesli pobieżysz, nie potkniesz się.
4:13
Przyjmiż karanie, a nie opuszczaj go; strzeż go, abowiemci ono jest żywotem twoim.
4:14
Nie udawaj się ścieżką złośników, ani chodź drogą niepobożnych.
4:15
Opuść ją, ani chodź przez nię; odchyl się od niej, a omiń ją.
4:16
Abowiemci oni nie zasną jesli czego złego nie uczynią, ani się upokoją aż kogo w upadek przywiodą.
4:17
Abowiem pożywają chleba nabytego złościwie, a piją wino z drapiestwa.
4:18
Aleć ścieżka sprawiedliwych jest jako światła gwiazda jutrzenna, która wszedszy, świeci aż do białego dnia.
4:19
A droga złościwych jestci ciemność, ani wiedzą na czym się potkną.
4:20
Pilnujże synu mój słów moich, a ku powieściam mojem nakłoń ucha twego.
4:21
Niechajżeć nie odstępują od oczu twoich, ale je zachowaj w sercu twojem.
4:22
Abowiemci są zdrowiem tym, którzy je najdują, a uzdrowieniem wszelkiemu ciału.
4:23
Zachowywajże w pilnej straży serce twoje, abowiemci z niego pochodzi żywot.
4:24
Oddal od siebie usta przewrotne, a odyjm precz od siebie wargi złościwe.
4:25
Oczy twe niechaj patrzą na to, co jest dobrego, a powieki twoje niechać wyprostują drogę twoję przed tobą.
4:26
Wymierz ścieżkę nogam twoim, a wszytki drogi twoje wyprostuj.
4:27
Nie uchylaj się ani na prawo, ani na lewo; owszem odchyl nogę twoję od złego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faryzeusze mieli także swoich uczniów (Mat 22:15-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
I Jan 2:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić