„Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łańcuchami.”

Biblia Gdańska (1632): Pieśń Salomona 1,10

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 3:1

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
3:1
Nie zapominaj synu mój zakonu mego, a serce twoje niechaj strzeże rozkazania mojego.
3:2
Abowiem długie czasy i lata żywota twojego i pokój przyniosą tobie.
3:3
Miłosierdzie i prawda niechaj się nie puszczają ciebie, a uwiąż je sobie u szyje i napisz je na tablicy serca twojego.
3:4
Tedy najdziesz łaskę i rozum dobry, tak u Boga, jako i u ludzi.
3:5
Ufajże Panu ze wszytkiego serca twego, a nie spuszczaj się na twoję roztropność.
3:6
Na wszytkich drogach twoich poznawaj go, a onci wyprostuje ścieżki twoje.
3:7
Nie chciej być mądrym sam u siebie, ale się bój Pana i uchodź złości.
3:8
Abowiem stąd ozdrowieje żywot twój, a napełnią się kości twe.
3:9
Czci Pana z bogactw twoich i z pierworództw wszytkich dochodów twoich.
3:10
I będą obficie napełnione gumna twoje, a od wina nowego będą się padać prasy twoje.
3:11
Nie odrzucajże synu mój karania Pańskiego, a nie bądź tęskliw przed tresktaniem jego.
3:12
Abowiem kogo Pan miłuje, tego karze; a jak ciec, który barzo syna miłuje.
3:13
Szczęśliwyż to jest człowiek, który najdzie mądrość i ten, który w sobie okazuje roztropność.
3:14
Abowiem ona lepszem jest kupiectwem niż kupiectwo śrebra, a lepsze są pożytki jej niż szczyre złoto.
3:15
Droższa jest niźli perły, a żadne i nakosztowniejsze twe rzeczy z nią nie zrównają.
3:16
W prawicy jej są czasy długo trwające, a w lewej ręce jej bogactwa i zacności.
3:17
Drogi jej są drogi rozkoszne, a na wszytkich jej ścieżkach pokój.
3:18
Tym, którzy jej dostąpią, jest drzewem żywota; a szczęśliwi są, którzy się jej trzymają.
3:19
Pan w mądrości ugruntował ziemię, a w roztropności umocnił niebiosa.
3:20
W umiejętności jego rozstąpiły się przepaści, a obłoki pokrapiają rosą.
3:21
Synu mój niechajżeć tedy od oczu twych nie odstępują, a strzeż zakonu i ostrożności.
3:22
I będą żywotem duszy twojej, a łaską szyi twojej.
3:23
Tedy będziesz chodził bezpiecznie drogami twemi, a nie potknie się noga twoja.
3:24
Jesliż się układziesz, nie przyjdzie na cię strach, a leżąc nie zatrwożysz się i gdy się upokoisz, wdzięczny będzie sen twój.
3:25
Nie ulękniesz się postrachu gwałtownego ani upadku, gdy przyjdzie na złośniki.
3:26
Abowiem Pan będzie ufaniem twoim, a będzie strzegł nogi twej od samołówki.
3:27
Nie zawściągaj dobra od tego, komu należy, gdyż to masz w mocy swej, iż je dać możesz.
3:28
Nie mów bliźniemu twemu: Idź, a wrócisz się i dam ci jutro; a zwłaszcza, gdy masz to u siebie.
3:29
Nie myśl nic złego przeciw bliźniemu twemu, gdyż on z tobą mieszka beśpiecznie.
3:30
Nie wadź się z człowiekiem przez przyczyny, jesliżeć nic złego nie zawinił.
3:31
Nie bądź zazdrościw człowiekowi niesprawiedliwemu, ani sobie obieraj żadnej drogi jego.
3:32
Abowiemci jest obrzydłym przed Panem przewrotnik, ale on cnotliwym oznajmuje tajemnice swe.
3:33
Przeklęctwo Pańskie jest w domu złośnikowym, a mieszkaniu sprawiedliwych błogosławi.
3:34
Zaprawdęć on szydzi z pośmiewców, ale pokornym okazuje łaskę.
3:35
Otrzymają mądrzy dziedzicznie chwałę; a szaleni, acz się wywyższają, odniosą na sobie zelżywość.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samaria swoją nazwę zawdzięcza człowiekowi o imieniu Szemer. Omri kupił ją od Szemera za dwa talenty srebra (I Król 16:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić