„Jeżeli wyjdą one za mąż za któregoś z członków plemion izraelskich, to ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa naszych ojców i dodane do dziedzictwa plemienia, do którego będą należeć, a nasze dziedzictwo przydzielone nam losem zostanie uszczuplone.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 36,3

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 1:33

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
1:1
Powieści Salomona, syna Dawidowego, króla izraelskiego.
1:2
Ku poznaniu mądrości i nauki i ku zrozumieniu słów roztropnych.
1:3
Ku przyjęciu karności roztropności sprawiedliwości, sądu i prawości.
1:4
Ku podaniu prostaczkom ostrożności, a młodzieńcom nauki i dowcipu.
1:5
Będzie słuchał mądry, a będzie uczeńszy, a człowiek roztropny tym opatrzniejszy będzie.
1:6
Aby rozumiał przypowieści i wykłady ich; słowa ludzi mądrych i gadki ich.
1:7
Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności, ale mądrość i ćwiczenie szaleni wzgardzają.
1:8
Synu mój, słuchajże ćwiczenia ojca twojego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
1:9
Abowiem to będzie przypadkiem łaski głowie twojej i jako łańcuch kosztowny na szyi twojej.
1:10
Synu mój, nie przystawajże, jesliby cię grzesznicy zwieść chcieli.
1:11
Jeslićby mówili: Pódź z nami, a czyhajmy na rozlanie krwie, a zasadźmy się na niewinnego przez przyczyny.
1:12
Pożrzymyż je żywo, jako grób, a całkiem jako ty, którzy zstępują w dół.
1:13
Najdziemy wszelakie kosztowne majętności, a napełniemy domy nasze łupów.
1:14
Będziesz się z nami dzielił za równo, a jeden mieszek wszyscy mieć będziemy.
1:15
Nie chodźże w drogę z nimi, synu mój, a zawściągni nogi twojej od ścieżek ich.
1:16
Abowiem nogi ich bieżą ku złemu, a śpieszne są ku rozlaniu krwie.
1:17
Zaisteć bez przyczyny stawiają sieci na wszytki ptaki.
1:18
Tak i ci czyhają na ich krew, a zasadzają się na zdrowie ich.
1:19
Takić jest zwyczaj każdego, który zysku pragnie, abowiem dla niego odejmuje zdrowie drugiemu.
1:20
Mądrość woła na dworze, a krzyczy głosem swym na ulicach.
1:21
Woła na rostaniu dróg i miedzy zgromadzeniem ludzi w branach i w mieściech opowieda powieści swoje.
1:22
I długoż głupcy będziecie się kochać w głupstwie? A pośmiewce kochać w swych śmiechowiskach? A szaleni będą mieć w nienawiści mądrość?
1:23
Nawróćcież się na moje karanie, oto wam oznajmuję ducha mojego, a będziecie umieć słowa moje.
1:24
Dlatego iżem was wzywała, a nie chcieliście, ściągałam ku wam rękę moję, ale żaden baczyć nie chciał.
1:25
I obróciliście wniwecz wszytkę radę moję, a nie chcieliście przyjąć karania mego.
1:26
A przetoż ja też w waszym zginieniu śmiać się będę i będę z was szydzić, gdy na was strach wasz przypadnie.
1:27
Gdy przyjdzie na was strach i zginienie, jakoby spustoszenie i niepogoda i gdy was ogarnie ścisk i utrapienie.
1:28
Tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham ich; z poranku mię szukać będą, a nie najdą mię.
1:29
Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a w bojaźni Pańskiej się nie kochali.
1:30
Ani przestawali na mej radzie, owszem gardzili wszelkim karaniem moim.
1:31
A przetoż będą używać owocu spraw swoich, a nasycą się radami swemi.
1:32
Abowiem rozkosz głupce pomorduje, a szczęście wytraci szaleńce.
1:33
Ale ten, który mnie jest posłusznym, w bezpieczeństwie mieszkać będzie, a odpoczynie sobie nie bojąc się nieszczęścia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ewa znaczy "życie" lub "dawca życia".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Ps 50:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić