„Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie.”

Biblia Gdańska (1881): Ezechyjel 27,24

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 1:33

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
1:1
Powieści Salomona, syna Dawidowego, króla izraelskiego.
1:2
Ku poznaniu mądrości i nauki i ku zrozumieniu słów roztropnych.
1:3
Ku przyjęciu karności roztropności sprawiedliwości, sądu i prawości.
1:4
Ku podaniu prostaczkom ostrożności, a młodzieńcom nauki i dowcipu.
1:5
Będzie słuchał mądry, a będzie uczeńszy, a człowiek roztropny tym opatrzniejszy będzie.
1:6
Aby rozumiał przypowieści i wykłady ich; słowa ludzi mądrych i gadki ich.
1:7
Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności, ale mądrość i ćwiczenie szaleni wzgardzają.
1:8
Synu mój, słuchajże ćwiczenia ojca twojego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
1:9
Abowiem to będzie przypadkiem łaski głowie twojej i jako łańcuch kosztowny na szyi twojej.
1:10
Synu mój, nie przystawajże, jesliby cię grzesznicy zwieść chcieli.
1:11
Jeslićby mówili: Pódź z nami, a czyhajmy na rozlanie krwie, a zasadźmy się na niewinnego przez przyczyny.
1:12
Pożrzymyż je żywo, jako grób, a całkiem jako ty, którzy zstępują w dół.
1:13
Najdziemy wszelakie kosztowne majętności, a napełniemy domy nasze łupów.
1:14
Będziesz się z nami dzielił za równo, a jeden mieszek wszyscy mieć będziemy.
1:15
Nie chodźże w drogę z nimi, synu mój, a zawściągni nogi twojej od ścieżek ich.
1:16
Abowiem nogi ich bieżą ku złemu, a śpieszne są ku rozlaniu krwie.
1:17
Zaisteć bez przyczyny stawiają sieci na wszytki ptaki.
1:18
Tak i ci czyhają na ich krew, a zasadzają się na zdrowie ich.
1:19
Takić jest zwyczaj każdego, który zysku pragnie, abowiem dla niego odejmuje zdrowie drugiemu.
1:20
Mądrość woła na dworze, a krzyczy głosem swym na ulicach.
1:21
Woła na rostaniu dróg i miedzy zgromadzeniem ludzi w branach i w mieściech opowieda powieści swoje.
1:22
I długoż głupcy będziecie się kochać w głupstwie? A pośmiewce kochać w swych śmiechowiskach? A szaleni będą mieć w nienawiści mądrość?
1:23
Nawróćcież się na moje karanie, oto wam oznajmuję ducha mojego, a będziecie umieć słowa moje.
1:24
Dlatego iżem was wzywała, a nie chcieliście, ściągałam ku wam rękę moję, ale żaden baczyć nie chciał.
1:25
I obróciliście wniwecz wszytkę radę moję, a nie chcieliście przyjąć karania mego.
1:26
A przetoż ja też w waszym zginieniu śmiać się będę i będę z was szydzić, gdy na was strach wasz przypadnie.
1:27
Gdy przyjdzie na was strach i zginienie, jakoby spustoszenie i niepogoda i gdy was ogarnie ścisk i utrapienie.
1:28
Tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham ich; z poranku mię szukać będą, a nie najdą mię.
1:29
Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a w bojaźni Pańskiej się nie kochali.
1:30
Ani przestawali na mej radzie, owszem gardzili wszelkim karaniem moim.
1:31
A przetoż będą używać owocu spraw swoich, a nasycą się radami swemi.
1:32
Abowiem rozkosz głupce pomorduje, a szczęście wytraci szaleńce.
1:33
Ale ten, który mnie jest posłusznym, w bezpieczeństwie mieszkać będzie, a odpoczynie sobie nie bojąc się nieszczęścia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Jak 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz uważany jest za autora Psalmu 90.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić