„Nie kradli, lecz okazywali wszelką dobrą wierność, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 2,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Pieśń nad Pieśniami 1:8

Tytuł oryginalny
Naznacniejsza pieśń Salomonowa
O Przekładzie
1:1
Pieśń, która jest nad ine pieśni Salomonowe.
1:2
Pocałuj mię pocałowaniem ust swoich, abowiem miłości twoje wdzięczniejsze są niż wino.
1:3
Dla wonności przenawyborniejszych maści twoich, gdyż imię twoje jest jako olejek wonny, a przetoż się ciebie rozmiłowały dzieweczki.
1:4
Pociągniż mię, a pobieżemy za tobą, wwiódł ci mię król do gmachów swoich, a będziem się weselić i radować w tobie, rozpomnimy sobie na miłości twoje więcej niż na wino, a sprawiedliwi rozmiłują się ciebie.
1:5
O córki jerozolimskie, aczciem jest przyczerńsza, alem jest wdzięczna jako namioty Cedar i jako opony Salomonowe.
1:6
Nie dziwujcież się temu we mnie, żeciem jest przyczerńsza, abowiem na mię uderzyło słońce. Synowie matki mej rozgniewali się na mię i postanowili mię ku straży nad winnicami, alem ja nie strzegła winnice mojej, którąm miała.
1:7
Oznajmże mi kogo miłuje dusza moja, gdzież będziesz pasł, a gdzie będziesz odpoczywał w południe, abowiem przeczżebych miała być jako tułająca się za trzodami towarzyszów twoich?
1:8
O napiękniejsza miedzy niewiastami, jesliż nie wiesz, idźże śladem trzody, a paś kózki twoje podle obór pasterzów.
1:9
O namilejsza moja, przyrównałem cię jako jednemu z woźników w woziech faraonowych.
1:10
Piękne są policzki twoje z swemi klejnoty, a szyja twa w łańcuchoch.
1:11
Klenoty złote poczynimy tobie i z knaflami śrebrnymi.
1:12
Na ten czas, gdy król leżał na łożu swoim, tedy moje spikanardy wydało wonność swoje.
1:13
Namilszy mój jest jako snopek mirry, który noszę miedzy piersiami memi.
1:14
Namilszy mój jest jako grono z Kofer na winnicach Engaddy.
1:15
Otoś ty jest napiękniejsza miłośnico moja, otoś ty jest napiękniejsza, a oczy twoje są jako gołębicze.
1:16
Otoś i ty namilszy mój jest napiękniejszy i nawdzięczniejszy, a łoże twoje jest kwitnące.
1:17
Ślostramy w domiech naszych są cedrowe, a stropy jodłowe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nazaret został zbudowany na wzgórzu (Łuk 4:16, Łuk 4:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić