„Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rut 2,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Tytusa 1:7

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Tytusa
O Przekładzie
1:1
Paweł, sługa Boży, apostoł Jezu Krystusów według wiary przebranych Bożych i uznania prawdy, która się ściąga ku pobożności.
1:2
Ku nadziei żywota wiecznego, który Bóg, on co nie kłama, obiecał przed czasy wiekuistemi.
1:3
I objawił czasów swoich ono słowo swoje przez przepowiedanie, które mi jest zwierzone, według rozrządzenia zbawiciela naszego, Boga.
1:4
Tytusowi, własnemu synowi, w społecznej wierze, łaska niech tobie będzie, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezu Krysta, zbawiciela naszego.
1:5
Dla tegom cię zostawił w Krecie, abyś do końca poprawił, czego nie dostawa i postanowił starsze po miastach, jakom ja tobie był przykazał.
1:6
Jesli kto jest krom naganienia, mąż jednej żony, dzieci wierne mając, nie obwinowane w zbytku, abo nieposłuszne.
1:7
Abowiem ma być biskup bez przygany, jako szafarz Boży nie hardzie się inym stawiący, nie gniewliwy, nie pijanica, nie targając się ręką ni na kogo, nie szukając zysku niepoczciwego.
1:8
Ale rad goście przyjmujący, dobre miłujący, opatrzny, sprawiedliwy, pobożny, skromny.
1:9
Mocnie trzymając wierne ono słowo, które ku nauce zależy, aby mógł też napominać przez zdrową naukę i odeprzeć tym, którzy się sprzeciwiają.
1:10
Abowiemci jest wiele nieposłusznych i próżnomównych i zwodzicielów dusz, a zwłaszcza ci, którzy są z obrzezania.
1:11
Którym trzeba usta zamknąć; którzy całe domy wywracają, ucząc co się nie godzi dla zysku niepoczciwego.
1:12
Powiedział niektóry z nich, własny ich prorok: Kretensowie zawżdy kłamcy, złe bestie, brzuchowie leniwi.
1:13
To świadectwo jest prawdziwe, a dla tej przyczyny karz je srodze, aby zdrowi byli w wierze.
1:14
Nie bawiąc się żydowskiemi baśniami i mandaty ludzkiemi, którzy się od prawdy odwracają.
1:15
Wszytkić rzeczy czyste są czystym, lecz i pokalanym i niewiernym nic nie jest czystego, ale pokalany jest ich umysł i sumnienie.
1:16
Wyznawając, iż Boga znają, ale przą się go uczynkami, gdyż są obrzydłymi i nieposłusznymi i którzy się na żaden uczynek dobry nie godzą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W całej Biblii nie ma ani jednego miejsca w którym byłaby zanotowana rozmowa pomiędzy Adamem i Ewą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić