„Pisarz Szafan oznajmił także królowi: Kapłan Chilkiasz dał mi księgę. I Szafan czytał ją wobec króla.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 22,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 2:1

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
2:1
A przetoż wymówki nie masz, o człowiecze! Którykolwiek ine posądzasz; abowiem tym, iż drugiego sądzisz, samego siebie osądzasz, gdyż toż czynisz ine posądzając.
2:2
A my wiemy, iż sąd Boży jest wedle prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią.
2:3
I mnimasz ty, o człowiecze! Który posądzasz ty, co takowe rzeczy czynią i toż działasz, żebyś miał ujdź sądu Bożego?
2:4
Abo gardzisz obfitością dobroci jego i cierpliwości i długiego oczekawania nie wiedząc, iż dobroć Boża ku upamiętaniu ciebie przywodzi?
2:5
Ale podług zatwardziałości twej i serca nieupamiętałego skarbisz sobie samemu gniew w dzień gniewu i zjawienia sprawiedliwego sądu Bożego.
2:6
Który odda każdemu podług uczynków jego.
2:7
Tymci, którzy trwają, dobrego uczynku chwałę, cześć i nieśmiertelność, to jest tym, którzy szukają żywota wiecznego.
2:8
Zasię swarliwym i którzy nie są posłuszni prawdzie, ale słuchają niesprawiedliwości, oddana będzie popędliwość i gniew.
2:9
Utrapienie i ucisk przeciwko każdej duszy człowieka, który złość popełnia, Żyda naprzód, potym i Greka.
2:10
A chwała i cześć, i pokój wszelkiemu, który czyni dobrze, naprzód Żydowi, potym i Grekowi.
2:11
Abowiem nie masz braku osoby u Boga.
2:12
Gdyż którzy jedno bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą; a którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą osądzeni.
2:13
Abowiem nie ci, którzy słuchają zakonu są sprawiedliwymi u Boga; ale ci, którzy zakon pełnią będą usprawiedliwieni.
2:14
Bo gdyż pogani, którzy zakonu nie mają, z przyrodzenia czynią to, co jest zakonnego, ci, zakonu nie mając, sami sobie są zakonem.
2:15
Którzy okazują uczynek zakonu być napisany w sercach swych, a sumnienie ich wespół im świadczy i mysli ich wespół siebie oskarżające, abo też wymawiające.
2:16
Dnia którego Bóg osądzi tajemnice ludzkie, według ewanjelijej mojej przez Jezusa Krystusa.
2:17
Oto ciebie nazywają Żydem i przestawasz na zakonie, a chlubisz się w Bogu.
2:18
I znasz wolą jego i rozeznawasz rzeczy, które są różne od niej, będąc nauczony z zakonu.
2:19
Który dufasz, iżeś jest wodzem ślepych i światłością tych, którzy są w ciemności.
2:20
Nauczycielem nieumiejętnych, mistrzem niemowniątek, mając sposób wiadomości i prawdy przez zakon.
2:21
Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który przepowiedasz, iż nie mają kraść, ty kradniesz?
2:22
Który powiedasz, iż nie mają cudzołożyć, cudzołożysz? Który się brzydzisz bałwany, świętokradziestwo pełnisz?
2:23
Który się z zakonu chlubisz, przestępowaniem zakonu Boga lżysz?
2:24
Abowiem imię Boże dla was bluźnione jest miedzy pogany, jako napisano jest.
2:25
Boć obrzezanie jest pożyteczne, jesli zachowasz zakon, a jeslibyś był przestępcą zakonu, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.
2:26
Jesli tedy nieobrzezany chowa prawa zakonne, azaż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?
2:27
A jesli nieobrzezany z przyrodzenia chowa zakon, azaż cię nie osądzi, który przez Pismo i obrzezanie przestępcą zakonu?
2:28
Abowiem nie ten, który tylko jawnie będzie Żydem, ani obrzezanie ciała, które jest tylko jawnie, obrzezaniem jest;
2:29
Ale który jest w skrytości Żydem i obrzezanie serca, to jest w duchu, nie w piśmie, którego chwała nie jest z ludzi, ale z Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson chciał wziąć sobie za żonę Filistynkę (która nie pochodziła z jego plemienia) ponieważ taka była wola Pana (Sdz 14:1-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić