„I wysławiali Boga za mnie.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Galacjan 1,24

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 12:2

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
1Proszę was tedy, bracia! Przez litości Boże, abyście stawili ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, która jest ono słuszne wasze posługowanie. 2A nie przypodobywajcie się temu wiekowi, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, ktemu, abyście doświadczyli, któraby była wola Boża dobra, wdzięczna i doskonała. 3Abowiem z łaski, która mi jest dana, opowiedam każdemu, który miedzy wami przebywa, żeby o sobie nie rozumiał nad to, co ma rozumieć, ale iżby rozumiał skromnie, ile każdemu Bóg udzielił miarę wiary. 4Abowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, a wszytki członki jednejże sprawy nie mają. 5Także wiele nas jest jednym ciałem w Krystusie, a z osobna jedni drugich członkami. 6Mając różne dary wedle łaski, która nam jest dana; choć proroctwo, abyśmy prorokowali wedle rozmierzenia wiary. 7Choć posługowanie, abyśmy służyli; tak też i on, który uczy, aby uczył. 8Też i on, który napomina, aby napominał; który szafuje, żeby w szczyrości; który jest przełożony, iżby w pilności; który czyni miłosierdzie, iżby z ochotą. 9Miłość niech nie będzie obłudna; brzydźcie się złością; uprzejmie przystawszy ku dobremu. 10Bądźcie jedni ku drugim braterską miłością przychylnymi, uczciwością jedni drugie uprzedzając. 11Nie leniwemi w pilności, duchem rozżaleni, Panu służąc; 12W nadziei się weseląc, w utrapieniu cirpliwi, trwający w modlitwie; 13Potrzebam świętych udzielając, goście radzi przyjmując. 14Błogosławcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie im, a nie przeklinajcie. 15Weselcie się z tymi, którzy się weselą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16Bądźcie jednostajnej mysli jeden przeciw drugiemu. Nie pysznie o sobie rozumiejąc, ale pokornym folgując, a nie bądźcie mądrymi sami u siebie. 17Żadnemu złym za złe nie oddawajcie, starając się o poczciwe rzeczy przed wszytkimi ludźmi. 18Jesli być może, ile w was jest, ze wszytkimi ludźmi w pokoju żywiąc. 19Nie mszcząc się sami, o namilejszy; owszem dajcie miejsce gniewowi; abowiem napisano jest: Mojać jest pomsta, a jać oddam, mówi Pan. 20Jesli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go; jesli pragnie, napój go. Bo to czyniąc, węgle ogniste zgarniasz na głowę jego. 21Nie bądź zwyciężon od złego, ale zwycięż złe dobrym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na głowie Samsona było 7 kędziorów włosów (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić