„Nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich,”

Biblia Gdańska (1632): Efezów 1,16

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 12:10

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
12:1
Proszę was tedy, bracia! Przez litości Boże, abyście stawili ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, która jest ono słuszne wasze posługowanie.
12:2
A nie przypodobywajcie się temu wiekowi, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, ktemu, abyście doświadczyli, któraby była wola Boża dobra, wdzięczna i doskonała.
12:3
Abowiem z łaski, która mi jest dana, opowiedam każdemu, który miedzy wami przebywa, żeby o sobie nie rozumiał nad to, co ma rozumieć, ale iżby rozumiał skromnie, ile każdemu Bóg udzielił miarę wiary.
12:4
Abowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, a wszytki członki jednejże sprawy nie mają.
12:5
Także wiele nas jest jednym ciałem w Krystusie, a z osobna jedni drugich członkami.
12:6
Mając różne dary wedle łaski, która nam jest dana; choć proroctwo, abyśmy prorokowali wedle rozmierzenia wiary.
12:7
Choć posługowanie, abyśmy służyli; tak też i on, który uczy, aby uczył.
12:8
Też i on, który napomina, aby napominał; który szafuje, żeby w szczyrości; który jest przełożony, iżby w pilności; który czyni miłosierdzie, iżby z ochotą.
12:9
Miłość niech nie będzie obłudna; brzydźcie się złością; uprzejmie przystawszy ku dobremu.
12:10
Bądźcie jedni ku drugim braterską miłością przychylnymi, uczciwością jedni drugie uprzedzając.
12:11
Nie leniwemi w pilności, duchem rozżaleni, Panu służąc;
12:12
W nadziei się weseląc, w utrapieniu cirpliwi, trwający w modlitwie;
12:13
Potrzebam świętych udzielając, goście radzi przyjmując.
12:14
Błogosławcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie im, a nie przeklinajcie.
12:15
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.
12:16
Bądźcie jednostajnej mysli jeden przeciw drugiemu. Nie pysznie o sobie rozumiejąc, ale pokornym folgując, a nie bądźcie mądrymi sami u siebie.
12:17
Żadnemu złym za złe nie oddawajcie, starając się o poczciwe rzeczy przed wszytkimi ludźmi.
12:18
Jesli być może, ile w was jest, ze wszytkimi ludźmi w pokoju żywiąc.
12:19
Nie mszcząc się sami, o namilejszy; owszem dajcie miejsce gniewowi; abowiem napisano jest: Mojać jest pomsta, a jać oddam, mówi Pan.
12:20
Jesli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go; jesli pragnie, napój go. Bo to czyniąc, węgle ogniste zgarniasz na głowę jego.
12:21
Nie bądź zwyciężon od złego, ale zwycięż złe dobrym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jabin król Kanaanu miał 900 żelaznych rydwanów (Sdz 4:2-3, Sdz 4:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
Hebr 10:36


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić