„Poczynili też do napierśnika łańcuszki jednostajne robotą plecioną ze złota szczerego.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Mojżeszowa 39,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 11:32

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
11:1
Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Abowiemci i jam jest Izraelczykiem z plemienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
11:2
Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który on przed tym poznał. Azaż nie wiecie, co Pismo o Helijaszu mówi? Jako rozmawia z Bogiem, mówiąc przeciwko Izraelowi.
11:3
Panie! Proroki twoje pobili i ołtarze twoje poborzyli, a jam sam został i szukają duszę mojej.
11:4
Ale cóż mu odpowiedziano od Boga? Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy się nie kłaniali przed obrazem Baalowym.
11:5
Także tedy i czasu tego zstało się to zostawienie podług wybrania z łaski.
11:6
A jesli z łaski, jużci nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską. A jesli z uczynków, już nie jest łaska, bo inaczej uczynek już nie jest uczynkiem.
11:7
Cóż tedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostał; ale wybrani dostali, a drudzy zakamienieli.
11:8
Jako jest napisano: Dał im Bóg ducha zdrętwienia, oczy, aby nie widziały i uszy, aby nie słyszały, aż do dzisiejszego dnia.
11:9
A Dawid mówi: Niechaj im będzie stół ich miasto sidła i zasadki i otrącenia i równej nagrody.
11:10
Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie przejzreli, a skurcz zawżdy grzbiet ich.
11:11
Mówię tedy: Azaż się otrącili, aby padli? Nie daj tego Boże! Ale przez ich przestępstwo zstało się zbawienie poganom dla tego, aby je wzruszył ku zazdrości.
11:12
A jesli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jakoż daleko więcej będzie ich napełnienie?
11:13
Abowiem powiedam wam poganom, ilem jest apostołem poganów, iż ja urząd mój zacnym czynię.
11:14
Jesliżbych którym sposobem pobudził ku zazdrości powinowate moje i zachował niektóre z nich.
11:15
Abowiem jesli odrzucenie ich jest zjednanie świata, jakie będzie przyjęcie, jedno żywot z martwych?
11:16
A jesli pirworództwa są święte, jestci święte i zadziałanie. A jesli korzeń święty jest, tedy też i gałązki.
11:17
A jesli się niektóre gałązki wyłamały, a ty będąc płoną oliwą, miasto ich jesteś wszczepion i zstałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnej.
11:18
Nie chlubże się przeciw gałązkam, bo jesli się chlubisz, nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie.
11:19
Rzeczesz tedy: Wyłamane są gałązki, abym ja był wszczepion.
11:20
Dobrze; przez niewiarę wyłamane są, a ty przez wiarę stoisz. Nie wynośże się, ale się bój.
11:21
Abowiem jesli Bóg przyrodzonym gałązkam nie przepuścił, a jakoż tobie przepuści?
11:22
Obacz tedy dobroć i srogość Bożą, przeciwko tym, którzy upadli, srogość, a przeciwko tobie dobroć, jeslibyś trwał w dobroci; bo inaczej i ty będziesz wycięt.
11:23
Aleć i oni, jesli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni, gdyż je może Bóg zaś wszczepić.
11:24
Abowiem jesliś ty jest wycięty z oliwy, która z przyrodzenia była plona i przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepion w prawdziwą oliwę, jako daleko więcej ci, którzy przyrodzeni są, będą w własną oliwę wszczepieni?.
11:25
Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! Tej tajemnice (żebyście nie byli sami w sobie nadętemi), iż zatwardziałość po części przyszła na Izraela, ażby napełnienie poganów weszło.
11:26
A tak wszytek Izrael będzie zbawion, jako napisano jest: Przyjdzie z Syjonu on zbawiciel i odejmie niepobożności od Jakuba.
11:27
A to przymierze będą mieć ode mnie, gdy ja grzechy ich wygładzę.
11:28
A tak co się tycze ewanjelijej, oni są nieprzyjacielmi dla was; a podług wybrania bywają miłowani dla ojców.
11:29
Abowiem dary i wezwanie Boże takowe są, iż ich żałować nie może.
11:30
Bo jako i wy przed tym nie byliście posłusznymi Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia, przez nieposłuszeństwo tych.
11:31
Tak i ci teraz nie byli posłusznymi, aby przez miłosierdzie wasze i oni miłosierdzia dostąpili.
11:32
Abowiem zamknął Bóg wszytki w nieposłuszeństwo, aby się zmiłował nad wszytkimi.
11:33
O głębokie bogactwa mądrości i poznania Bożego! Jako są niewybadane sądy jego i niedoścignione drogi jego.
11:34
Bo któż poznał umysł Pański, abo kto mu był na radzie?
11:35
Abo kto mu pirwszy dał, a będzie mu oddano?
11:36
Gdyż od niego i przezeń i w nim są wszytki rzeczy. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Rzym 12:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas przenoszenia Arki Przymierza musiała ona być owinięta trzema rodzajami okrycia - IV Mojż 4:5-6.
Arka Przymierza

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Ps 119:90


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić