„Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.”

Biblia Warszawska: I Księga Mojżeszowa 11,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 10:15

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
10:1
Bracia! Uprzejma chuć serca mego i prośba ku Bogu za ludem izraelskim jest, aby byli zbawieni.
10:2
Abowiemci o nich świadczę, żeć chuć ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
10:3
Bo sprawiedliwości Bożej nie znając i własną sprawiedliwość chcąc postanowić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani.
10:4
Gdyż Krystus jest koniec zakonu ku sprawiedliwości wszelkiemu, w który wierzy.
10:5
Abowiem Mojżesz opisuje sprawiedliwość, która jest z zakonu: Iż człowiek, któryby je czynił, będzie żył przez nie.
10:6
A sprawiedliwość, która jest z wiary tak mówi: Nie mów w sercu twoim, któż wstąpi w niebo? Toć jest Krystusa zwodzić z wysokości.
10:7
Abo kto zstąpi w przepaść? Toć jest Krystusa zasię zmartwych przywodzić.
10:8
Ale cóż powieda? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim Toć jest słowo wiary, które przepowiedamy.
10:9
Że jeslibyś wyznał usty twoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu twoim, że go Bóg zmartwych wzbudził, będziesz zbawion.
10:10
Abowiemci sercem wierzą ku sprawiedliwości, a usty wyznanie czynią ku zbawieniu.
10:11
Gdyż Pismo powieda: Wszelki kto weń wierzy, pohańbion nie będzie.
10:12
Abowiemci nie masz różności ani Żyda, ani Greka, bo tenże Pan wszytkich, bogaty jest na wszytki, którzy go wzywają.
10:13
Abowiem wszelki, któryby wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawion.
10:14
Jakoż tedy będą wzywali tego, w którego nie uwierzyli? Jakoż zaś uwierzą temu, o którym nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz przepowiedającego?
10:15
Jakoż zasię będą przepowiedali, jesliby nie byli posłani? Gdyż tak napisano jest: Jakoż piękne nogi tych, którzy pokój opowiedają, którzy opowiedają dobre rzeczy.
10:16
Aleć nie wszyscy usłuchali ewanjelijej, abowiem Ezajasz mówi: Panie, któż uwierzył przepowiedaniu naszemu?
10:17
Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.
10:18
Ale powiedam: Zali nie słyszeli? I owszem na wszytkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny świata słowa ich.
10:19
Lecz powiedam: Zali Izrael nie poznał Boga? Pirwszyć Mojżesz mówi: Ja was poruszę ku zazdrości przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny zagniewam was.
10:20
A Ezajasz bierze śmiałość i mówi: Jestem nalezion od tych, którzy mię nie szukali, a zstałem się jawnym tym, którzy się o mnie nie pytali.
10:21
A przeciw Izraelowi mówi: Przez cały dzień rozszyrzałem ręce moje do ludu nieposłusznego i odpornego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas przenoszenia Arki Przymierza musiała ona być owinięta trzema rodzajami okrycia - IV Mojż 4:5-6.
Arka Przymierza

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić