„Każdy, kto przekracza naukę Chrystusa i nie trwa w niej, nie ma Boga; kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 1:7

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
1:1
Paweł, sługa Jezusa Krystusa, powołaniem apostoł, wyłączony ku przepowiedaniu ewanjelijej Bożej.
1:2
(Którą przed tym obiecał był przez proroki swoje w Piśmiech świętych).
1:3
O Synu swoim, który się stał z plemienia Dawidowego ile wedle ciała.
1:4
A jest okazan Synem Bożym mocnie, wedle Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Krystusie, Panie naszym.
1:5
Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu wiary miedzy wszytkimi narody dla imienia jego.
1:6
Miedzy którymi i wy jesteście wezwani Jezu Krystowi.
1:7
Wszytkim, którzy jesteście w Rzymie, Bogu miłym, wezwanym abyście byli świętymi, łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezu Krysta.
1:8
Naprzód dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Krystusa za was wszytkich, iż wiara wasza bywa opowiedana po wszytkim świecie.
1:9
Abowiem Bóg, któremu ja służę duchem moim w ewanjelijej Syna jego jest mi świadek, iż ustawicznie o was wspominanie czynię.
1:10
Zawsze w modlitwach moich prosząc, abym do was przyszedł, jesliby mi się którym sposobem szczęsliwa droga zdarzyła z wolej Bożej.
1:11
Abowiem pragnę was widzieć, abym wam użyczył jakiego daru duchownego ku utwierdzeniu waszemu.
1:12
To jest, abych był uczestnikiem spólnego napominania z wami przez społeczną wiarę, waszę i moję.
1:13
Przytym nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia! Iżem często umyslił przyjdź do was (alem jest dotąd zawściągnion), abych miał jaki pożytek i miedzy wami, jako i miedzy inszemi pogany.
1:14
I Grekom, i prostym ludziam, i mądrym, i głupim powinien jestem.
1:15
A przeto ile ze mnie być może, gotowem jest ewanjeliję opowiedać i wam, którzy jesteście w Rzymie.
1:16
Abowiem nie wstydam się ewanjelijej Krystusowej, gdyż jest moc Boża ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, potym też i Grekowi.
1:17
Abowiem sprawiedliwość Boża przez onę bywa objawiona z wiary w wiarę, jako jest napisano: Sprawiedliwy z wiary będzie żył.
1:18
Bo gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, którzy zatrzymawają prawdę niesprawiedliwie.
1:19
Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im to Bóg objawił.
1:20
Abowiem niewidome rzeczy jego, gdy przez stworzone rzeczy zrozumiane bywają, z stworzenia świata bywają upatrowane, to jest wieczna jego moc i bóstwo dla tego, aby oni nie mieli wymówki.
1:21
Przeto iż znając Boga, przedsię go nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem próżnymi się stali w myslach swych i zaćmione jest głupie serce ich.
1:22
Którzy mieniąc się być mądrymi, głupimi się stali.
1:23
Gdyż odmienili chwałę nieśmiertelnego Boga sprawiwszy obraz człowieka śmiertelnego i ptaków, i zwierząt o czterech nogach, i gadziny.
1:24
A przetoż podał je Bóg pożądliwościam serc ich na nieczystość, aby miedzy sobą ciała swe lżyli.
1:25
Dla tego, iż oni prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili a służyli rzeczam stworzonym, mimo Stworzyciela, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
1:26
A przetoż podał je Bóg pożądliwościam sromotnym, gdyż niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w to, które jest przeciw przyrodzeniu.
1:27
Także i mężczyzny opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się pożądliwością swoją jeden ku drugiemu. Mężczyzna z mężczyzną sromotę popełniając, a zapłatę słuszną błędu swego na się biorąc.
1:28
A jako się im nie zdało, aby Boga poznali, także też podał je Bóg w mysl bezrozumną, aby czynili to, co się nie godzi.
1:29
Napełnieni wszelakiej niesprawiedliwości, nieczystoty, złości, łakomstwa, niecnoty, pełni zazdrości, morderstwa, swaru, zdrady, przewrotności.
1:30
Zausznicy, obmowce, nienawidzący Boga, gwałtownicy, pyszni, chlubni, wynalazce złości, nieposłuszni rodzicom.
1:31
Bezrozumni, nie dzierżący umowy, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni.
1:32
Którzy znając prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami ty rzeczy czynią, ale też zezwalają tym, którzy je czynią.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus chodząc po wodzie zamierzał przejść obok łodzi w której znajdowali się uczniowie (Mar 6:48).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.
Mat 21:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić