„a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego -”

Biblia Tysiąclecia: List do Tytusa 1,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Kolosan 4,1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Kolosenów
O Przekładzie
4:1
Wy panowie! Zachowajcie się sprawiedliwie i miernie przeciw sługam, wiedząc, iż i wy macie Pana w niebie.
4:2
W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem.
4:3
Społecznie się i za nas modląc, aby Bóg nam otworzył drzwi ku mowie, żebyśmy mówili tajemnicę Krystusowę, dla której też jestem w więzieniu.
4:4
Abych ją tak objawił, jako mnie się godzi mówić.
4:5
Mądrze się obchodźcie z obcymi, czas odkupując.
4:6
Mowa wasza niechaj będzie zawsze z łaską ozdobiona solą, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć.
4:7
Wszytki sprawy może wam oznajmi Tychikus, miły brat i wierny sługa, który ze mną służy w Panie.
4:8
Któregom posłał do was umyslnie, na to, aby się wywiedział o sprawach waszych i pocieszył serca wasze.
4:9
Z Onesymem, wiernym a miłym bratem, który jest z was; wszytko tedy wam oznajmią, co się tu dzieje.
4:10
Pozdrawia was Arystarchus, który jest ze mną w więzieniu i Marek, stryjeczny brat Barnabaszów, o którym macie rozkazanie, jesliby przyszedł, abyście go przyjęli.
4:11
I Jezus przezwiskiem Sprawiedliwy, którzy są z obrzezania. Ci tylko pomocniki w królestwie Bożym byli mnie ku pociesze.
4:12
Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Krystusów, zawsze bojując za was w modlitwach, abyście się stali doskonałymi i zupełnymi w wszelakiej wolej Bożej.
4:13
Abowiemci mu świadczę, iż uprzejmą chuć ma przeciwko wam i tym, którzy są w Laodycyjej i w Hierapolim.
4:14
Pozdrawia was Łukasz, lekarz miły i Demas.
4:15
Pozdrawiajcie bracią, która jest w Laodycyjej i Nymfasa i kościół, który jest w domu jego.
4:16
A gdy u was przeczytan będzie ten list, starajcie się, aby ji też przeczytano w kościele laodyceńskim, a iżbyście wy też przeczytali ten, który jest napisan z Laodycyjej.
4:17
A powiedzcie Archippowi: Patrzaj, abyś wypełnił urząd, któryś przyjął w Panie.
4:18
Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie związanie moje. Łaska niech będzie z wami. Amen.

Nawigacja


BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić