„(Którzy za duszę moję swojej własnej szyi nadstawiali; którym nie ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie.)”

Biblia Gdańska (1881): Rzymian 16,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Kolosan 3:4

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Kolosenów
O Przekładzie
3:1
A tak jesliście wstali z Krystusem, rzeczy tych, które wzgórę są szukajcie, gdzie Krystus na prawicy Bożej siedzi.
3:2
Starajcie się o rzeczach, które są wzgórę, nie które są na ziemi.
3:3
Abowiem jesteście umarli, a żywot wasz skryty jest z Krystusem w Bogu.
3:4
Gdy Krystus, on żywot nasz, się okaże, tedy i wy z nim okażecie się chwalebnymi.
3:5
Umartwiajcież tedy członki wasze ziemskie; grzech nieczysty, plugastwo, sprosną rozkosz, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem.
3:6
Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny nieposłuszne.
3:7
W którycheście wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
3:8
Ale teraz odłóżcie i wy ty wszytki rzeczy: gniew, popędliwość, złość, złorzeczeństwo, plugawe słowa z ust waszych.
3:9
Nie kłamajcie jeden przeciw drugiemu, gdyście zwlekli onego starego człowieka z uczynkami jego.
3:10
I oblekli nowego, który się odnawia ku uznaniu, podług wyobrażenia tego, który go stworzył.
3:11
Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezki, człowieka prostego, Tatarzyna, niewolnika, wolnego, ale wszytko i we wszech Krystus.
3:12
Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) w wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość.
3:13
Folgując jeden drugiemu i odpuszczając sobie, jesliby kto miał skargę przeciwko drugiemu. Jako też Krystus odpuścił wam, tak też i wy.
3:14
A nad to wszytko zachowajcie miłość, która jest związką doskonałości.
3:15
A pokój Boży niech rozkazuje w sercach waszych, ku któremu też wezwani jesteście w jedno ciało; a bądźcie wdzięczni.
3:16
Słowo Krystusowe niechaj mieszka w was obficie, z wszelaką mądrością ucząc i społecznie sami siebie napominając przez psalmy, pieśni i śpiewania duchowne, z łaską śpiewając w sercu waszym Panu.
3:17
A cokolwiek uczynicie mową abo skutkiem, czyńcie w imię Jezusowe, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
3:18
Żony! Bądźcie poddane swoim mężom, jako przystoi w Panu.
3:19
Mężowie! Miłujcie żony, ani się srożcie przeciwko nim.
3:20
Synowie! Słuchajcie rodziców we wszytkim, abowiem to Panu miło.
3:21
Ojcowie! Nie drażnicie dziatek waszych, iżby w rozpacz nie przyszły.
3:22
Słudzy! Słuchajcie we wszem tych, którzy są pany wedle ciała, nie służąc na oko, jako ci, którzy się chcą ludziam podobać, ale z szczerością serca, Boga się bojąc.
3:23
A cokolwiek uczynicie, z serca czyńcie, jako Panu a nie ludziam.
3:24
Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, abowiem Panu Krystusowi służycie.
3:25
A który by krzywdy czynił, odniesie krzywdę, którą uczynił, a nie masz-ci brakowania osób.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Saduceusze nie wierzyli we wskrzeszenia z martwych, aniołów i duchy (Dz 23:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, Gdy mnie lżą wrogowie moi, Mówiąc do mnie co dzień: Gdzież jest Bóg twój?
Ps 42:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić