„I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre,”

Biblia Warszawska: I Księga Mojżeszowa 25,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Kolosan 2:18

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Kolosenów
O Przekładzie
2:1
Przytym chcę, abyście wiedzieli jako wielkie bojowanie mam dla was i dla tych, którzy są w Laodycei i dla tych, którzykolwiek nie widzieli oblicza mego wedle ciała.
2:2
Aby pocieszenie miały serca ich, gdy będą społecznie złączeni miłością, a to na wszelkie bogactwo pewnego wyrozumienia, to jest ku uznaniu tajemnice Boga i Ojca, i Krystusa.
2:3
W którym skryte są wszytki skarby mądrości i umiejętności.
2:4
A toć powiedam, iżby nikt was nie oszukawał łagodnymi słowy.
2:5
Bo aczkolwiek nie jestem obecny wedle ciała, a wszakże umysłem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i stateczność wiary waszej w Krystusie.
2:6
Jakoście tedy przyjęli Krystusa Jezusa Pana, tak w nim postępujcie.
2:7
Będąc ukorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni wiarą, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.
2:8
Baczcie tedy, iżby żaden nie był, który by was złupić miał przez mądrość ludzką i próżną zdradę, ucząc wedle ustaw ludzkich, podług nauk świeckich, a nie według Krystusa.
2:9
Dla tego iż w nim mieszka wszytka pełność Bóstwa istotnie.
2:10
I jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego państwa i przełożeństwa.
2:11
Przez którego też obrzezani jesteście obrzezaniem nie rękoma uczynionym, gdyście ciało wasze grzechowi poddane zwlekli przez obrzezanie Krystusowe.
2:12
Pogrzebieni z nim przez krzest; przez który też wyście z nim powstali przez wiarę, możnej sprawy Bożej, który go wzbudził z martwych.
2:13
I was też, gdyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezce ciała waszego, ożywił z nim pospołu, odpuściwszy wam wszytki grzechy.
2:14
I wymazawszy cyrograf ustaw, który był przeciwko nam i był nam przeciwny, a on ji precz odjął z pośrzodku, przybiwszy ku krzyżowi.
2:15
I zewlokszy państwa i przełożeństwa, jawnie je wywiódł na podziw, zacnie je zwyciężywszy przezeń.
2:16
Niechaj tedy was nikt nie osądza dla pokarmu abo picia, abo względem świata, abo nastania miesiąca abo sabatów.
2:17
Które rzeczy są cieniem rzeczy przyszłych, ale ciało jest Krystusowe.
2:18
Żaden się niech nie waży stanowić czego około was, z poddaństwa i chwały aniołów, w ty się rzeczy wtrącając, których nie widział, a próżno się nadymając z umysłu ciała swego.
2:19
Nie trzymając się głowy, z której wszytko ciało przez spojenia i złączenia związane i ściągnione roście, z pomnożenia Bożego.
2:20
Przeto jesli będąc umarłymi z Krystusem, wolni jesteście od ustaw świeckich, przeczże, jakoby żywiąc na świecie, ustawami obciążeni bywacie?
2:21
Nie dotykaj się, nie kosztuj, nie macaj.
2:22
Które rzeczy wszytki samym używaniem giną, będąc ustawione z rozkazania i nauk ludzkich.
2:23
A mają niejakie podobieństwo mądrości, w dobrowolnej chwale i w pokorze i w tym, iż ciału nie folgują, ale ni zacz nie stoją, gdyż się ku tym rzeczam ściągają, którymi ciało bywa nasycone.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hiob powiedział że białko jajka jest bez smaku - Job 6:6.
Hiob

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić