„A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.”

Biblia Gdańska (1881): Łukasza 22,14

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Kolosan 1:21

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Kolosenów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezu Krysta przez wolą Bożą, i Tymoteusz brat.
1:2
Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym bratom w Krystusie. Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:3
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezu Krysta, zawsze za was się modląc.
1:4
Usłyszawszy wiarę waszę w Krystusie Jezusie i miłość przeciwko wszem świętym.
1:5
Dla nadzieje wam odłożonej w niebie, którąście przed tym słyszeli przez prawdziwe słowo ewanjelijej.
1:6
Która przyszła do was jako i na wszytek świat, i owoc przynosi, jako też u was, od tego dnia, jakoście prawdziwie uznali łaskę Bożą.
1:7
Jakoście się też nauczyli od Epafry miłego, który z nami służy i jest wiernym sługą Krystusowym za was.
1:8
Który też nam oznajmił miłość waszę, którą macie według ducha.
1:9
Dla tego i my od tego dnia, jakochmy to usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i żądać, abyście byli napełnieni wszelakim uznaniem wolej jego z wszelaką mądrością i rozumieniem duchownym.
1:10
Abyście chodzili jako Panu należy, iżbyście się mu podobali we wszytkim, wszelakim uczynkiem dobrym owoc przynoszący rostąc w uznaniu Bożym.
1:11
Będąc umocnieni wszelaką mocą według chwalebnej możności jego, ku wszelakiej cierpliwości i cichości z weselem.
1:12
Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abychmy byli uczestniki dziedzictwa świętych w światłości.
1:13
Który wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł w królestwo Syna swego miłego.
1:14
W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów.
1:15
Który jest wyobrażeniem Boga niewidomego pierworodnym przed wszytkim stworzeniem.
1:16
Abowiem przezeń są wszytki rzeczy stworzone na niebie i na ziemi, widome i niewidome. Choć majestaty, choć państwa, choć przełożeństwa, choć zwierzchności, wszytki rzeczy przezeń i względem jego są stworzone.
1:17
A on jest przed wszytkimi rzeczami, a wszytki rzeczy przezeń stoją.
1:18
I on jest głową ciału kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on był we wszytkich przodek trzymając.
1:19
Abowiem upodobało się Ojcu, aby wszytka doskonałość mieszkała w nim.
1:20
I przezeń aby sobie pojednał wszytki rzeczy, uspokoiwszy przez krew krzyża jego ty rzeczy, które były na ziemi i na niebie.
1:21
A tak was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele, umysłem który się bawił złemi uczynkami, teraz zaiste pojednał.
1:22
W ciele swoim własnym przez śmierć, aby stawił nas święte i nienaganione i niewinne przed oblicznością swoją.
1:23
Jesli trwacie w wierze ugruntowani i mocni, ani bywacie poruszeni od nadzieje ewanjelijej, którąście słyszeli przepowiedaną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą.
1:24
Teraz raduję się z tych rzeczy, które cierpię dla was i ostatki ucisków Krystusowych wypełniam w ciele moim, za ciało jego, które jest kościół.
1:25
Którego kościoła stałem się sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane u was, abych wypełnił słowo Boże.
1:26
To jest tajemnicę, która była skryta od wieków i od rodzajów, a teraz objawiona jest świętym jego.
1:27
Którym chciał Bóg oznajmić, co są za bogactwa tej chwalebnej tajemnice miedzy pogany, to jest Krystusa miedzy wami, który jest nadzieją chwały.
1:28
Którego my przepowiedamy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka wszelakiej mądrości, abychmy stawili każdego człowieka doskonałym w Krystusie Jezusie.
1:29
Na co też pracuję, bojując wedle możności jego, która się mocnie we mnie okazuje.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie - ale nowe stworzenie.
NBG Gal 6:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson zadał zagadkę 30 Filistynom którzy uczestniczyli w jego weselu i zaoferował im nowe szaty jeśli zdołają ją odgadnąć. Kiedy nie zdołali tego zrobić, poszli do żony Samsona i zagrozili jej że spalą ją i jej ojca jeśli nie zdobędzie dla nich odpowiedzi. Ona ją zdobyła więc jej nie spalili, ale Samson po jakimś czasie spalił ich pola, więc oni w odwecie za to spalili ją i jej ojca (Sdz 14:12-15, Sdz 15:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Iz 40:29-31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić