„Syna Zerachjasza, syna Uzzi, syna Bukki,”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 7,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Galacjan 1:4

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Galatów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Krystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych.)
1:2
I wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacyjej.
1:3
Łaska niech wam będzie i pokój od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Krystusa.
1:4
Który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wyjął z teraźniejszego świata złego wedle wolej Boga i Ojca naszego.
1:5
Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
1:6
Dziwuję się, iż opuściwszy tego, który was był wezwał ku łasce Krystusowej, tak prętko bywacie przeniesieni do inszej ewanjelijej.
1:7
Gdyż żadnej inszej nie masz; jedno niektórzy są, co was trwożą i chcą wywrócić ewanjeliją Krystusowę.
1:8
Ale choćby i my, abo anioł z nieba przepowiedał wam nad to, cośmy wam przepowiedali, niech będzie przeklętym.
1:9
Jakośmy przed tym powiedali, też teraz zasię powiedam: Jesliby kto wam opowiedał nad to, coście wzięli, niech będzie przeklętym.
1:10
Abowiem teraz izali wam do ludzi, czyli do Boga radzę? Abo szukamli, abym się podobał ludziam? Abowiem, jeslibych się jeszcze ludziam podobał, nie byłbych sługą Krystusowym.
1:11
A oznajmuję wam, bracia! Iż ewanjelija przepowiedana ode mnie, nie jest wedle człowieka.
1:12
Abowiem anim jej wziął od człowieka, anim nauczon, ale przez objawienie Jezusa Krystusa.
1:13
Boście słyszeli co za postępek mój był niekiedy w Żydostwie, iżem nad miarę przesladował kościół Boży i borzyłem ji.
1:14
I poprawowałem się w Żydostwie nad wiele równych w narodzie moim, gdym był więtszym miłośnikiem ustaw, którem był wziął od ojca mojego.
1:15
Ale gdy się podobało Bogu, który mię był odłączył z żywota matki mojej i wezwał z łaski swojej.
1:16
Objawiać Syna swego we mnie, abym go przepowiedał miedzy pogany, nie zarazemem się dokładał ciała i krwie.
1:17
Anim się wrócił do Jeruzalem do tych, którzy przede mną byli apostołmi, alem szedł do Arabijej i wróciłem się zasię do Damaszku.
1:18
Zatym po trzech lat wróciłem się do Jeruzalem, abym nawiedził Piotra i mieszkałem przy nim piętnaście dni.
1:19
A inszego z apostołów nie widziałem żadnego, oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
1:20
A co wam piszę, oto przed Bogiem świadczę, iż nie wymyslam.
1:21
Zatym przyszedłem do krain Syrjej i Cylicyjej.
1:22
I byłem nieznajomym z twarzy kościołom ziemie żydowskiej, które były w Krystusie.
1:23
Ale tylko usłyszeli: Ten, który przesladował nas niekiedy, teraz opowieda wiarę, którą przed tym borzył.
1:24
I chwalili Boga ze mnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Judzki Jehojachin spędził 37 lat w więzieniu Króla Nebukadnesara w Babilonie aż został w końcu zwolniony przez następce Nebukadnesara Króla Ewil-Merodacha (II Król 25:27-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
I Jan 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić