„Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała.”

Biblia Warszawska: Księga Estery 7,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Galacjan 1:1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Galatów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Krystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych.)
1:2
I wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacyjej.
1:3
Łaska niech wam będzie i pokój od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Krystusa.
1:4
Który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wyjął z teraźniejszego świata złego wedle wolej Boga i Ojca naszego.
1:5
Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
1:6
Dziwuję się, iż opuściwszy tego, który was był wezwał ku łasce Krystusowej, tak prętko bywacie przeniesieni do inszej ewanjelijej.
1:7
Gdyż żadnej inszej nie masz; jedno niektórzy są, co was trwożą i chcą wywrócić ewanjeliją Krystusowę.
1:8
Ale choćby i my, abo anioł z nieba przepowiedał wam nad to, cośmy wam przepowiedali, niech będzie przeklętym.
1:9
Jakośmy przed tym powiedali, też teraz zasię powiedam: Jesliby kto wam opowiedał nad to, coście wzięli, niech będzie przeklętym.
1:10
Abowiem teraz izali wam do ludzi, czyli do Boga radzę? Abo szukamli, abym się podobał ludziam? Abowiem, jeslibych się jeszcze ludziam podobał, nie byłbych sługą Krystusowym.
1:11
A oznajmuję wam, bracia! Iż ewanjelija przepowiedana ode mnie, nie jest wedle człowieka.
1:12
Abowiem anim jej wziął od człowieka, anim nauczon, ale przez objawienie Jezusa Krystusa.
1:13
Boście słyszeli co za postępek mój był niekiedy w Żydostwie, iżem nad miarę przesladował kościół Boży i borzyłem ji.
1:14
I poprawowałem się w Żydostwie nad wiele równych w narodzie moim, gdym był więtszym miłośnikiem ustaw, którem był wziął od ojca mojego.
1:15
Ale gdy się podobało Bogu, który mię był odłączył z żywota matki mojej i wezwał z łaski swojej.
1:16
Objawiać Syna swego we mnie, abym go przepowiedał miedzy pogany, nie zarazemem się dokładał ciała i krwie.
1:17
Anim się wrócił do Jeruzalem do tych, którzy przede mną byli apostołmi, alem szedł do Arabijej i wróciłem się zasię do Damaszku.
1:18
Zatym po trzech lat wróciłem się do Jeruzalem, abym nawiedził Piotra i mieszkałem przy nim piętnaście dni.
1:19
A inszego z apostołów nie widziałem żadnego, oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
1:20
A co wam piszę, oto przed Bogiem świadczę, iż nie wymyslam.
1:21
Zatym przyszedłem do krain Syrjej i Cylicyjej.
1:22
I byłem nieznajomym z twarzy kościołom ziemie żydowskiej, które były w Krystusie.
1:23
Ale tylko usłyszeli: Ten, który przesladował nas niekiedy, teraz opowieda wiarę, którą przed tym borzył.
1:24
I chwalili Boga ze mnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy w czasach Biblijnych umierał jakiś człowiek prawie zawsze chowano go w ten sam dzień, w przeciwieństwie do tego jak odbywa się to dzisiaj.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić