„Goździe też ważyły pięćdziesiąt syklów złota, a gmachy też oprawił złotem.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 3,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Filipian 4:8

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Filipensów
O Przekładzie
4:1
A tak, bracia moi mili i pożądani! Wesele i korono moja! Tak stójcie w Panie, namilszy!
4:2
Proszę Ewodyjej i Syntychy, aby toż rozumiały w Panie.
4:3
A proszę cię też towarzyszu własny! Pomagaj tym, które w ewanjelijej społu ze mną walczyły z Klementem też i z inymi pomocniki moimi, których imiona są w księgach żywota.
4:4
Weselcie się zawsze w Panie; i powtóre powiedam wam, weselcie się.
4:5
Skromność wasza niech będzie wiadoma wszytkim ludziam; Pan ci jest blisko.
4:6
Nie starajcie się ni ocz, ale we wszytkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem niech żądania wasze będą znaczne u Boga.
4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie obrona sercam waszym i myslam waszym przez Jezusa Krystusa.
4:8
Na ostatek, bracia! Którekolwiek rzeczy są prawdziwe, którekolwiek poczciwe, którekolwiek czyste, którekolwiek miłe, którekolwiek dobrej sławy, jesli która cnota i jesli która chwała, o tych myslcie.
4:9
Którycheście się też nauczyli i przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, ty czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.
4:10
Jam się też uweselił wielce w Panie, iżeście już oświeżeli w swoim staraniu o mnie, aczeście się o tym starali, aleście czasu po temu nie mieli.
4:11
Nie żebych to mówił względem niedostatku jakiego, bom się nauczył na tym przestawać co mam.
4:12
A umiem ci uniżonym być, umiem obfitować; wszędy i we wszytkich rzeczach jestem nauczony i ku nasyceniu i ku łaknieniu, to jest, tak obfitować, jako i niedostatek cierpieć.
4:13
Wszytko mogę w Krystusie, który mię umacnia.
4:14
A wszakże dobrzeście uczynili, iżeście społu podpomagali ucisk mój.
4:15
Wiecie też i wy Filipensowie, iż na początku ewanjelijej, gdym wyszedł z Macedonijej, żaden mi kościół nie użyczał co się tycze dania i wzięcia, jedno wy sami.
4:16
Abowiem i w Tesalonice gdym był, wyście mi raz i powtóre, czego mi potrzeba było, posłali.
4:17
Nie iżbych daru pożądał; ale żądam owocu obfitującego, który by wszedł w rachunek wasz.
4:18
Wziąłem wszytko i obfituję. Jestem napełnion wziąwszy od Epafrodyta ty rzeczy, które były od was posłane, na wonność dobrej woniej, ofiarę Bogu przyjemną i wdzięczną.
4:19
A Bóg mój doda zupełnie co potrzebować będziecie według bogactw swoich, chwalebnie w Krystusie Jezusie.
4:20
Przytym Bogu i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
4:21
Pozdrówcie wszytki święte w Krystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy sam są ze mną.
4:22
Pozdrawiają was wszyscy święci; a zwłaszcza, którzy są z cesarskiego domu.
4:23
Łaska Pana naszego Jezu Krysta niech będzie z wami wszytkimi. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Laban był bratem Rebeki (I Mojż 24:29). Rebeka została żoną Izaaka (I Mojż 24:67). Syn Izaaka i Rebeki, Jakub poślubił później dwie córki Labana: Leę i Rachelę (I Mojż 29:15-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
Iz 42:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić