„Twój Bóg, WIEKUISTY, jest wśród ciebie; Ten, który może wspomóc! On szczerze się z tobą cieszy, milczy w Swojej miłości, tobą się weseli w głośnym uniesieniu!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sofonjasza 3,17

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Filipian 4:19

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Filipensów
O Przekładzie
4:1
A tak, bracia moi mili i pożądani! Wesele i korono moja! Tak stójcie w Panie, namilszy!
4:2
Proszę Ewodyjej i Syntychy, aby toż rozumiały w Panie.
4:3
A proszę cię też towarzyszu własny! Pomagaj tym, które w ewanjelijej społu ze mną walczyły z Klementem też i z inymi pomocniki moimi, których imiona są w księgach żywota.
4:4
Weselcie się zawsze w Panie; i powtóre powiedam wam, weselcie się.
4:5
Skromność wasza niech będzie wiadoma wszytkim ludziam; Pan ci jest blisko.
4:6
Nie starajcie się ni ocz, ale we wszytkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem niech żądania wasze będą znaczne u Boga.
4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie obrona sercam waszym i myslam waszym przez Jezusa Krystusa.
4:8
Na ostatek, bracia! Którekolwiek rzeczy są prawdziwe, którekolwiek poczciwe, którekolwiek czyste, którekolwiek miłe, którekolwiek dobrej sławy, jesli która cnota i jesli która chwała, o tych myslcie.
4:9
Którycheście się też nauczyli i przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, ty czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.
4:10
Jam się też uweselił wielce w Panie, iżeście już oświeżeli w swoim staraniu o mnie, aczeście się o tym starali, aleście czasu po temu nie mieli.
4:11
Nie żebych to mówił względem niedostatku jakiego, bom się nauczył na tym przestawać co mam.
4:12
A umiem ci uniżonym być, umiem obfitować; wszędy i we wszytkich rzeczach jestem nauczony i ku nasyceniu i ku łaknieniu, to jest, tak obfitować, jako i niedostatek cierpieć.
4:13
Wszytko mogę w Krystusie, który mię umacnia.
4:14
A wszakże dobrzeście uczynili, iżeście społu podpomagali ucisk mój.
4:15
Wiecie też i wy Filipensowie, iż na początku ewanjelijej, gdym wyszedł z Macedonijej, żaden mi kościół nie użyczał co się tycze dania i wzięcia, jedno wy sami.
4:16
Abowiem i w Tesalonice gdym był, wyście mi raz i powtóre, czego mi potrzeba było, posłali.
4:17
Nie iżbych daru pożądał; ale żądam owocu obfitującego, który by wszedł w rachunek wasz.
4:18
Wziąłem wszytko i obfituję. Jestem napełnion wziąwszy od Epafrodyta ty rzeczy, które były od was posłane, na wonność dobrej woniej, ofiarę Bogu przyjemną i wdzięczną.
4:19
A Bóg mój doda zupełnie co potrzebować będziecie według bogactw swoich, chwalebnie w Krystusie Jezusie.
4:20
Przytym Bogu i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
4:21
Pozdrówcie wszytki święte w Krystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy sam są ze mną.
4:22
Pozdrawiają was wszyscy święci; a zwłaszcza, którzy są z cesarskiego domu.
4:23
Łaska Pana naszego Jezu Krysta niech będzie z wami wszytkimi. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu.
Joz 11:6

W Chrystusie

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy zauważyć że Kain rozmawiał bezpośrednio z bogiem, a Abel tego nigdy nie robił (I Mojż 4:6-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić