„I wzburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie; a gdy powstali, wspólnie porwali go i przyprowadzili do Sanhedrynu.”

Biblia Przekład Toruński: Dzieje Apostolskie 6,12

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Filipian 3:4

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Filipensów
O Przekładzie
3:1
Na ostatek, bracia moi! Radujcie się w Panie. Tyż rzeczy wam pisać mnieć nie ciężko, a wam prześpieczno jest.
3:2
Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych robotników, strzeżcie się rościęcia.
3:3
Abowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Krystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy.
3:4
Acz ja mam z czego ufać też w ciele; jesli kto inszy zda się mieć ufanie w ciele, ja więcej mam.
3:5
Będąc obrzezany ósmego dnia, z narodu izraelskiego, z pokolenia Benjamin, Ebrejczyk z Ebrejczyków, wedle zakonu faryzeusz.
3:6
Według uprzejmej chuci przesladując kościół, według sprawiedliwości zakonu, bez przygany.
3:7
Ale to, co mi było zyskiem, tom rozumiał dla Krystusa być szkodą.
3:8
Ktemu zaiste mam wszytki rzeczy sobie za szkodę dla zacności uznania Jezusa Krystusa, Pana mego, dla którego utraciłem ty wszytki rzeczy i mam je sobie za śmieci, abym Krystusa zyskał.
3:9
A iżebym był nalezion w nim, jako nie mając sprawiedliwości mojej, która by była z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Krystusowę, to jest sprawiedliwość, która jest z Boga przez wiarę.
3:10
Iżbym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność w tych, które on cierpiał, gdy się zstawam podobnym śmierci jego.
3:11
Doświadczając którym bym sposobem przyszedł ku wstaniu z martwych.
3:12
Nie iżbym już przyszedł do kresu, abo już doskonałym był; ale ścigam, doświadczając jeslibych też doszedł dlaczego też jestem od Krystusa przyjęt.
3:13
Bracia! Ja o sobie nie rozumiem, iżbych już kresu doszedł, ale jednę rzecz czynię, zapamiętywając tych rzeczy, które są za mną, a mając się do tych, które są przede mną.
3:14
Bieżę ku zakładowi wezwania Boskiego tego, które jest z góry przez Krystusa Jezusa.
3:15
Ile nas tedy jest doskonałych, to rozumiemy; a jesli co inaczej rozumiecie, Bóg też i to wam objawi.
3:16
A wszakoż w tym, do czegośmy przyszli, chodźmy tymże sposobem i toż rozumiejmy.
3:17
Bądźcie też nasladowcami moimi, bracia! A obaczajcie ty, którzy tak postępują, jako nas macie za wzór.
3:18
Abowiem wiele ich chodzi, o których częstom wam powiedał, a teraz i z płaczem powiedam, iż są nieprzyjacielmi krzyża Krystusowego.
3:19
Których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch i chwała z pohańbieniem ich, którzy o ziemskie rzeczy starają się.
3:20
Abowiem rzecz pospolita wasza jest w niebie, skąd też zbawiciela czekamy, Pana Jezu Krysta.
3:21
Który przemieni ciało nasze nikczemne, aby się podobnym stało chwalebnemu ciału jego, według mocy, przez którą też może poddać sobie wszytki rzeczy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć człowieka który nazywa się Salmon (Rut 4:20-21, Mat 1:4-5, Łuk 3:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić