„Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.”

Biblia Gdańska (1632): Filipensów 2,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Filipian 1:19

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Filipensów
O Przekładzie
1:1
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezu Krysta, wszytkim świętym w Jezusie Krystusie, którzy są w Filipiech, z biskupy i diakony.
1:2
Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:3
Dziękuję Bogu memu ustawicznie was pamiętając.
1:4
(Zawżdy we wszelkiej prośbie mojej za wszytki was z weselem modlitwę czyniąc).
1:5
Iżeście przyszli ku społeczności ewanjelijej, od pirwszego dnia aż do czasu tego.
1:6
Pewnie to wiedząc, iż ten, który począł w was dobrą sprawę, dokona aż do dnia Jezusa Krystusa.
1:7
Jako sprawiedliwa rzecz jest, abych to o was wszytkich rozumiał dla tego, iż was mam w sercu moim wszytki uczestniki łaski ze mną, tak w moim więzieniu, jako i w obronie i potwirdzeniu ewanjelijej.
1:8
Abowiem świadkiem mi jest Bóg, jako was serdecznie miłuję wszytki we wnętrznościach Jezusa Krystusa.
1:9
I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w uznaniu i we wszelkim rozsądku.
1:10
Na to, abyście rozeznali ty rzeczy, które się nie zgadzają, żebyście byli szczyremi i bez przekazy bieg wykonali aż do dnia Krystusowego.
1:11
Będąc napełnieni owoców sprawiedliwości, które są przez Jezusa Krystusa, ku chwale i czci Bożej.
1:12
Zatym, bracia! Chcę abyście wiedzieli, iż ty rzeczy, które mi się przytrefiały, ku więtszemu pomnożeniu ewanjelijej przyszły.
1:13
Tak iż związki moje w Krystusie znaczne są przy wszytkim dworze cesarskim i indziej wszędzie.
1:14
A wiele ich z braciej w Panie, dufając więzieniu memu, więcej śmieją i bezpieczniej słowo opowiedać.
1:15
A niektórzy przez zazdrość i swar, niektórzy też i z dobrą wolą Krystusa opowiedają.
1:16
Niektórzy z waśni Krystusa opowiedają nieszczyrze, mnimając, iż przydawają ucisku więzieniu memu.
1:17
Drudzy zasię z miłości, wiedząc, iżem jest postanowion ku obronie ewanjelijej.
1:18
Ale cóż? Wżdy jakimkolwiek sposobem, choć pod pokrywką, choć prawdziwie Krystus bywa opowiedan, z tego też raduję się i jeszcze radować się będę.
1:19
Gdyż wiem, iż mi się to obróci ku zbawieniu przez prośbę waszę i dodawanie Ducha Jezusa Krystusa.
1:20
Według uprzejmego oczekawania i nadzieje mojej, iż w żadnej rzeczy nie zawstydzę się, ale z wszelakim bezpieczeństwem, jako zawsze, tak też i teraz, zacnie będziecie wywyzszon Krystus w moim ciele, choć przez żywot, choć przez śmierć.
1:21
Abowiem Krystus mnie jest zyskiem, tak w żywocie, jako w śmierci.
1:22
Ale nie wiem jesli mi pożyteczno jest żyć w ciele, a cobych ja miał obrać.
1:23
Abowiem jestem ściśnion z obudwu stron, żądając odyjdź i być z Krystusem, bo to daleko lepiej.
1:24
Ale zostać w ciele potrzebniej jest dla was.
1:25
I temu ufając wiem, iż zostanę i z wami wszytkimi przetrwam ku waszemu pożytkowi i weselu wiary.
1:26
Aby obfitowało przechwalanie wasze w Krystusie Jezusie ze mnie, gdy się do was powtóre wrócę.
1:27
Tylko się sprawujcie, jako się godzi ewanjelijej Krystusowej, aby choćbych przyszedł i ujzrał was, a choć nieobecny o waszych rzeczach usłyszał, iż stoicie w jednym duchu, jednostajnie i jednym umysłem bojując przez wiarę ewanjelijej.
1:28
Ani się trwóżcie ni w czym dla przeciwników, co onym jest znak zginienia, a nam zbawienia i to od Boga.
1:29
Dla tego, iż wam dano jest w sprawie Krystusowej nie tylko weń wierzyć, ale też dla niego cirpieć.
1:30
Tenże bój mając, jakiście widzieli we mnie i terazeście we mnie słyszeli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej posadzili swoje drzewa owocowe, mieli bowiem zakaz spożywania rosnących tam owoców aż przez okres 4 lat (III Mojż 19:23-25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
Ps 103:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić