„To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tesaloniczan 4,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 2:1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Efezów
1A was społu ożywił, gdyżeście byli umarli w upadkach i w grzechach, 2W którycheście niekiedy chodzili według biegu świata tego, według książęcia, który ma zwierzchność na powietrzu i ducha, który teraz moc swoję okazuje w ludziach nieposłusznych. 3Miedzy którymi też i my wszyscy obieralichmy się niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc ty rzeczy, które się podobały ciału i myslam i bylichmy z przyrodzenia synowie gniewu, jako i drudzy. 4Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 5Też gdychmy przez upadki umarłymi byli, pospołu ożywił nas przez Krystusa, którego łaską jesteście zbawieni. 6I wzbudził pospołu i wespole posadził w niebie w Krystusie Jezusie. 7Aby okazał w przyszłych czasiech wielkie bogactwa łaski swojej, przez dobrotliwość przeciwko nam w Krystusie Jezusie. 8Abowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, dar to Boży jest. 9Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10Abowiem jestechmy sprawą jego stworzeni w Krystusie Jezusie ku uczynkam dobrym, które przed tym Bóg nagotował, abychmy w nich chodzili. 11A przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc pogany w ciele, którzyście byli zwani nieobrzezaniem od onego, które jest zwano obrzezaniem w ciele i które rękoma bywa sprawowane. 12Iżeście byli na on czas bez Krystusa, oddaleni od rzeczy pospolitej izraelskiej i obcemi od umów, w których się zamykały obietnice, nadzieje nie mając i przez Boga będąc na świecie. 13Ale teraz w Krystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli daleko, zstaliście się blisko przez krew Krystusowę. 14Abowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i zepsował przegrodzenie śrzedniej ściany. 15Zgładziwszy przez ciało swoje nieprzyjaźni, to jest zakon przykazania, który się zamyka w ceremoniach, aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. 16Aby też pojednał z Bogiem oboje w jednym ciele przez krzyż, zborzywszy nieprzyjaźń przezeń. 17I przyszedszy opowiedział pokój wam, którzyście daleko i którzy blisko byli. 18Abowiem przezeń mamy przystęp oboj w jednym Duchu do Ojca. 19Przeto tedy już nie jesteście gośćmi i komorniki, ale mieszczany pospołu z świętymi i domowniki Bożymi. 20Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków i owszem na samym Jezusie Krystusie, który jest kamieniem węgłowym. 21Na którym wszytko budowanie słusznie spojone roście w kościół święty Panu. 22Na którym też i wy pospołu jesteście zbudowani, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Rzym 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wielu uczonych uważa że średni wiek życia w czasach Jezusa na ziemi wynosił około 30-40 lat. (Po części szacuje się go tak nisko ze względu na to że umierało wtedy bardzo dużo noworodków i dzieci).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
Oz 14:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić