„I dali synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich, jako PAN przykazał przez rękę Mojżesza, każdemu losem oddzielając”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jozuego 21,8

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 1:18

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Efezów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Krystusa przez wolą Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Krystusie Jezusie.
1:2
Łaska i pokój niech wam będzie od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:3
Niech będzie pochwalon Bóg i Ociec Pana naszego Jezu Krysta, który nas błogosławił wszelakim błogosławieństwem duchownym w niebie przez Krystusa.
1:4
Jako nas wybrał w nim przed tym niż był założon świat, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed nim przez miłość.
1:5
Który przeznaczył nas, aby nas sposobił za syny przez Jezusa Krystusa w sobie, wedle dobrowolnego upodobania wolej swojej.
1:6
Ku czci chwalebnej łaski swojej, którą nas wdzięcznymi uczynił w onym najmilszym.
1:7
W którym mamy odkupienie przez krew jego i odpuszczenie grzechów, z obfitej łaski jego.
1:8
Którą obfitował w nas wszelaką mądrością i roztropnością.
1:9
Objawiwszy nam tajemnicę wolej swojej według dobrowolnej życzliwości swojej, którą był postanowił w sobie.
1:10
Aby w wypełnieniu czasu zupełnego zebrał w jedno wszytki rzeczy w Krystusie, tak ty, które są w niebie, jako i ty, które na ziemi.
1:11
W tymże, w którym też dostaliśmy działu, będąc przeznaczeni wedle postanowienia jego, który wszytki rzeczy sprawuje wedle rady wolej swojej.
1:12
Abyśmy byli ku czci chwały jego, którzyśmy pirwszy nadzieję mieli w Krystusie.
1:13
W którym ufaliście i wy, usłyszawszy słowo prawdy, to jest, ewanjeliją zbawienia waszego, w którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym świętym obietnice.
1:14
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego aż ku wolności będziem przywiedzieni, ku czci chwały jego.
1:15
Dla tego i ja usłyszawszy onę wiarę, która w was jest w Panie Jezusie, i miłość ku wszytkim świętym.
1:16
Nie przestawam dziękować za was, przypominając was w modlitwach moich.
1:17
Aby Bóg Pana naszego Jezu Krysta, Ociec on chwalebny, dał wam Ducha mądrości i objawienia, przez poznanie jego.
1:18
Oświeciwszy oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, która by była nadzieja ona wezwania jego i które bogactwa chwały dziedzictwa jego w świętych.
1:19
I która jest zacna ona wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy i siły jego,
1:20
Którą okazał w Krystusie, gdy go wzbudził zmartwych i posadził go na prawicy swojej w niebie.
1:21
Daleko nad wszelakie państwo, i zwierzchność, i moc, i panowanie, i nad wszelkie imię, które mianowane bywa, nie tylko na tym świecie, ale też na przyszłym.
1:22
I wszytki rzeczy podał pod nogi jego i postanowił go głową nad wszytki rzeczy kościołowi.
1:23
Który jest ciałem jego i wypełnieniem tego, który wszytki rzeczy we wszytkich napełnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział że każdy kto wprowadzi w błąd niewidomego na drodze będzie "przeklęty" - V Mojż 27:18.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
Jan 15:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić