„Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca i powiedzieli: To jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, i dopuścili się wielkich bluźnierstw;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 9,18

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 1:16

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Efezów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Krystusa przez wolą Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Krystusie Jezusie.
1:2
Łaska i pokój niech wam będzie od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:3
Niech będzie pochwalon Bóg i Ociec Pana naszego Jezu Krysta, który nas błogosławił wszelakim błogosławieństwem duchownym w niebie przez Krystusa.
1:4
Jako nas wybrał w nim przed tym niż był założon świat, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed nim przez miłość.
1:5
Który przeznaczył nas, aby nas sposobił za syny przez Jezusa Krystusa w sobie, wedle dobrowolnego upodobania wolej swojej.
1:6
Ku czci chwalebnej łaski swojej, którą nas wdzięcznymi uczynił w onym najmilszym.
1:7
W którym mamy odkupienie przez krew jego i odpuszczenie grzechów, z obfitej łaski jego.
1:8
Którą obfitował w nas wszelaką mądrością i roztropnością.
1:9
Objawiwszy nam tajemnicę wolej swojej według dobrowolnej życzliwości swojej, którą był postanowił w sobie.
1:10
Aby w wypełnieniu czasu zupełnego zebrał w jedno wszytki rzeczy w Krystusie, tak ty, które są w niebie, jako i ty, które na ziemi.
1:11
W tymże, w którym też dostaliśmy działu, będąc przeznaczeni wedle postanowienia jego, który wszytki rzeczy sprawuje wedle rady wolej swojej.
1:12
Abyśmy byli ku czci chwały jego, którzyśmy pirwszy nadzieję mieli w Krystusie.
1:13
W którym ufaliście i wy, usłyszawszy słowo prawdy, to jest, ewanjeliją zbawienia waszego, w którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym świętym obietnice.
1:14
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego aż ku wolności będziem przywiedzieni, ku czci chwały jego.
1:15
Dla tego i ja usłyszawszy onę wiarę, która w was jest w Panie Jezusie, i miłość ku wszytkim świętym.
1:16
Nie przestawam dziękować za was, przypominając was w modlitwach moich.
1:17
Aby Bóg Pana naszego Jezu Krysta, Ociec on chwalebny, dał wam Ducha mądrości i objawienia, przez poznanie jego.
1:18
Oświeciwszy oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, która by była nadzieja ona wezwania jego i które bogactwa chwały dziedzictwa jego w świętych.
1:19
I która jest zacna ona wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy i siły jego,
1:20
Którą okazał w Krystusie, gdy go wzbudził zmartwych i posadził go na prawicy swojej w niebie.
1:21
Daleko nad wszelakie państwo, i zwierzchność, i moc, i panowanie, i nad wszelkie imię, które mianowane bywa, nie tylko na tym świecie, ale też na przyszłym.
1:22
I wszytki rzeczy podał pod nogi jego i postanowił go głową nad wszytki rzeczy kościołowi.
1:23
Który jest ciałem jego i wypełnieniem tego, który wszytki rzeczy we wszytkich napełnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg miał specjalny przepis na robienie oleju namaszczenia i kadzidła dla Przybytku którego nikt nie mógł używać dla siebie (II Mojż 30:22-38).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:15-16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić