„Zaś Temu, co może was zachować niewinnymi oraz w radości postawić bez zarzutu przed obliczem swojej wspaniałości,”

Nowa Biblia Gdańska: List spisany przez Judasa 1,24

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Jakuba 5:6

Tytuł oryginalny
List do wszech wobec Jakuba Apostoła świętego
O Przekładzie
5:1
Nuż teraz, bogacze! Płaczcie, narzekając nad nędzami waszemi, które przyjdą.
5:2
Bogactwa wasze zgniły, w szaty wasze mole się wrzuciły.
5:3
Złoto wasze i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie wam na świadectwo i zje ciała wasze, jako ogień; wyście sobie skarb zbierali na ostatnie dni.
5:4
Oto zapłata robotników, którzy żęli pola wasze (od was zatrzymana) woła, i wołania żeńców weszły do uszu Pana zastępów.
5:5
Wyście żyli w rozkoszach na ziemi i bujaliście; nakarmiliście serca wasze jako w dzień ofiary.
5:6
Wyście osądzili i zamordowali sprawiedliwego, który się wam nie sprzeciwia.
5:7
Bądźcie tedy cierpliwi, bracia! Aż do przyścia Pańskiego. Oto oracz oczekiwa drogiego owocu ziemie, cierpliwie go czekając, ażby otrzymał deszcz zaranny i odwieczorny.
5:8
Wy tedy bądźcie cierpliwi i potwierdzajcie serca wasze, abowiem przyście Pańskie przybliża się.
5:9
Bracia! Nie wzdychajcie jeden przeciw drugiemu, abyście nie byli osądzeni. A otoć sędzia stoi przede drzwiami.
5:10
Bierzcie, bracia moi, za wzór ucisku i cierpliwości proroki, którzy mówili w imię Pańskie.
5:11
Oto mamy za błogosławione ty, którzy cierpią. Słyszeliście o cierpliwości Jobowej i widzieliście koniec Pański, abowiem barzo miłosierny jest Pan i litościwy.
5:12
A naprzód, bracia moi! Nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inszą przysięgą, ale niech będzie słowo wasze: Jest, jest; i nie, nie; abyście nie wpadli w potępienie.
5:13
Bywa kto miedzy wami utrapiony, niechaj się modli; bywa kto dobrej mysli, niechaj śpiewa.
5:14
Jest kto niemocny miedzy wami? Niechaj wzowie starszych kościoła, a niech się za nim modlą, pomazując go olejkiem w imię Pańskie.
5:15
A modlitwa wiary zachowa niemocnego i podniesie go Pan, a jesli by się grzechów dopuścił, będą mu odpuszczone.
5:16
Wyznawajcie jeden drugiemu przestępstwa, a módlcie się jeden za drugiego, abyście byli uzdrowieni. Abowiem wiele waży skuteczna modlitwa sprawiedliwego.
5:17
Eliasz był człowiek tymże niedostatkom poddany jako i my, i nabożnie się modlił, aby deszcz nie szedł; i nie szedł deszcz na ziemię półczwarta lata.
5:18
I zasię się modlił, a niebo podało deszcz i ziemia wydała owoc swój.
5:19
Bracia! Jesliby się kto obłądził od prawdy i nawróciłby go kto.
5:20
Niechże wie, iż kto by nawrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje wielkość grzechów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsze zarejestrowane słowa wypowiedziane przez człowieka można znaleźć w I Mojż 2:23 Słowa te wypowiedziane zostały przez Adama.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić