„Jęczą wszyscy jej mieszkańcy i poszukują chleba; oddają swe kosztowności za strawę, aby posilić duszę. Spójrz WIEKUISTY i zobacz, jak jestem poniżona.”

Nowa Biblia Gdańska: Treny 1,11

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Jakuba 1:1

Tytuł oryginalny
List do wszech wobec Jakuba Apostoła świętego
O Przekładzie
1:1
Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Krystusa, dwiemanaście pokoleniam rozproszonym, zdrowia życzy.
1:2
Bracia moi! Miejcie za nawiętszą radość, ilekroć wpadniecie w rozmaite pokusy.
1:3
Wiedząc to, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
1:4
Ale potrzeba jest, aby cierpliwość doskonały uczynek miała, żebyście byli doskonali i zupełni tak, iżby wam ni na czym nie schodziło.
1:5
Jesli który z was potrzebuje mądrości, niech o nię Boga prosi, który ją da wszytkim hojnie, ani wymawia; i będzie jemu dana.
1:6
Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, abowiem który wątpi, jest podobny wału morskiemu, który bywa poruszon i miotan od wiatru.
1:7
Abowiem niech ten człowiek nie mnima, aby co miał wziąć od Pana.
1:8
Człowiek dwojakiego serca, niestateczny jest we wszech drogach swoich.
1:9
A brat niskiego stanu niech się chlubi w wywyższeniu swoim.
1:10
Zasię bogaty niech się chlubi w uniżeniu swoim, abowiem jako kwiat ziółka przeminie.
1:11
Abowiem jako gdy słońce wzeszło z gorącością, tedy ziele uwiędło i kwiat jego upadł i znamienita piękność jego zginęła, tak też bogaty w drogach swoich uwiędnie.
1:12
Błogosławiony człowiek, który cierpi pokusę, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
1:13
Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, iż jest kuszon od Boga, abowiem Bóg złemi rzeczami kuszon być nie może, a sam żadnego nie kusi.
1:14
Ale każdy bywa kuszon, gdy od własnej pożądliwości bywa odwodzon i przynęcon.
1:15
Zatym pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc dokonany, przynosi śmierć.
1:16
Bracia namilszy! Nie mylcież się.
1:17
Wszelkie darowanie dobre i wszelaki dar doskonały jest z góry, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia wracającego się.
1:18
Tenże, iż chciał, porodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jako niektóre pierworództwa stworzenia jego.
1:19
A tak, bracia moi mili! Niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, a nierychły ku mówieniu i leniwy ku gniewowi.
1:20
Abowiem gniew człowieczy nie czyni dosyć sprawiedliwości Bożej.
1:21
A tak odrzuciwszy wszelaką sprosność i omieciny złości, przyjmcie z cichością słowo, które bywa wszczepione w was, a może zachować dusze wasze.
1:22
A skutecznie słowo pełńcie, ani bądźcie tylko słuchaczmi, oszukawając sami siebie.
1:23
Abowiem jesliby kto słuchał słowa, a nie pełniłby go, ten podobny jest mężowi, który przyrodzone oblicze swoje w zwierciedle ogląda.
1:24
Bo samego siebie oglądawszy, gdy odejdzie, wnet zapomni, jakim był.
1:25
Ale kto by pilnie wejzrał w on doskonały zakon wolności i trwałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale sprawcą uczynku, błogosławiony będzie w sprawie swej.
1:26
Jesli kto się zda być nabożnym miedzy wami, który by nie powściągał języka swego, aleby serce swe zwodził, tegoć nabożeństwo próżne jest.
1:27
Nabożeństwo sczyre i bez zmazy u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dniu Zielonych Świąt Duch Święty został zesłany o 9 rano (Dz 2:1-4, Dz 2:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! - mówi Pan. - Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! - mówi Pan. - Do dzieła, bo ja jestem z wami! - mówi Pan Zastępów.
Ag 2:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić