„Jako owce będą zagnani w niskości, a pożrze je śmierć i będą sprawiedliwi nad nimi panować rano, a kształt ich ustanie, gdy oni z mieszkania swojego wstąpią do grobu.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 49,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Zachariasza 1:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Zachariasza proroka
O Przekładzie
1:1
Miesiąca ósmego roku za Dariusza wtórego, słowo Pańskie jest podane do Zachariasza, syna Barachiaszowego, syna Addowego, proroka, tym sposobem:
1:2
Rozgniewał się Pan przeciw ojcom waszym w popędliwości.
1:3
A przetoż do nich mówić będziesz: Tak mówi Pan zastępów: Nawróćcie się ku mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.
1:4
Nie bądźcież jako ojcowie waszy, do których prorocy oni pierwszy wołali mówiąc: Pan zastępów tak mówi: Nawróćcież się teraz od dróg waszych złych i od złych spraw waszych, ale oni nie słuchali, ani się mieli ku mnie, mówi Pan.
1:5
I gdzież są ojcowie waszy i prorocy waszy? Izali na wieki żyć będą?
1:6
A wszakoż słowa moje i ustawy moje, którem ja rozkazał prorokom, służebnikom swoim, izaż nie jawne były ojcom waszym? Abowiem się nawrócili, a mówili: Oto jako Pan zastępów umyslił uczynić z nami według dróg naszych i według spraw naszych, także nam uczynił.
1:7
A dwudziestego potym i czwartego dnia miesiąca jedennastego, który zową Sebat, roku wtórego za panowania Dariuszowego, słowo Pańskie podane jest Zachariaszowi, synowi Barachiaszowemu, syna Addona, proroka, tym sposobem:
1:8
Widziałem w nocy, a oto mąż jeździł na rydzym koniu i tenże stał miedzy mirty, które były w nizinie, a za nim były konie rydze, strokate i białe.
1:9
Tedym rzekł: I cóż się przez ty rozumie, o mój Panie? A anioł, który ze mną rozmawiał rzekł ku mnie: Ja okażę tobie co zacz są ci.
1:10
Potym on mąż, który stał miedzy mirty odpowiedział a rzekł: Ci są, które Pan posłał, aby się przechadzali po ziemi.
1:11
Oni też odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, co stał miedzy mirty, a rzekli: Przeszliśmy ziemię, a oto wszędy w niej mieszkają i jest w pokoju.
1:12
Odpowiedział tedy anioł Pański i rzekł: O Panie zastępów! I dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalem i nad miasty judzkiemi, na któreś się rozgniewał już od siedemidziesiąt lat?
1:13
I odpowiedział Pan aniołowi onemu, co ze mną mówił słowa wdzięczne i pocieszliwe.
1:14
Tedy anioł, co ze mną mówił, rzekł ku mnie: Wołaj mówiąc: Pan zastępów tak mówi:
1:15
Wzruszam się zapalczywą miłością nad Jeruzalem i nad Syjonem, a gniewam się gniewem wielkim przeciw onym narodom bogatym, abowiem kiedym się trochę zagniewał, oni tym więcej pomogli im do złego.
1:16
A przetoż tak mówi Pan: Nawróciłem się do Jeruzalem z miłosierdziem, dom mój będzie w niem zbudowan, mówi Pan zastępów, też i prawidło będzie postawione nad Jeruzalem.
1:17
Wołaj jeszcze mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze będą obfitować miasta moje w dobrach i jeszcze Pan pocieszy Syjon, a obierze sobie Jeruzalem.
1:18
Potymem podniósł oczy swe i ujzrałem, a oto czterzy rogi.
1:19
Rzekłem tedy do anioła, co ze mną mówił: I co się przez to rozumie? Tedy on rzekł ku mnie: Rogi ty są, które rozproszyli Judę i Izraela i Jeruzalem.
1:20
Potym mi Pan ukazał czterzy kowale.
1:21
A jam rzekł: Coż ci przyszli czynić? Który odpowiedział mówiąc: Ty rogi, które rozproszyły Judę tak, iż przed nimi żaden głowy podnieść nie śmiał; przyszli, aby je odstraszyli, a zrazili rogi narodów onych, które oni podnieśli przeciw ziemi judzkiej, aby ją rozborzyli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz słowo słowa "miłość" w Biblii użył Izaak kiedy mówił o jedzeniu (I Mojż 27:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
Obj 2:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić