„Wydzielono też miasta synom Efraim w pośrzodku osiadłości synów Manasse i wsi ich.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jozuego 16,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 5:17

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
5:1
Tegoż dnia śpiewała Debora i Barak, syn Abinoemów, tymi słowy:
5:2
Błogosławcie Pana, gdyż się pomścił krzywdy izraelskiej, a iż lud ochotny był k temu.
5:3
Słuchajcie królowie a bierzcie to w uszy swe książęta, Ja Panu, ja zaśpiewam, zaśpiewam Panu, Bogu izraelskiemu.
5:4
Panie, gdyś ty wyszedł z Seir, a odszedłeś z pola Edom, zatrzasnęła się ziemia i nieba też kropiły, a obłoki spuściły wody.
5:5
Góry się rozpłynęły przed oblicznością Pańską, jako góra Synaj przed oblicznością Pana, Boga izraelskiego.
5:6
Za czasów Samgar, syna Anatowego, i za czasów Jael zaginęły ścieżki, a ci którzy szli w drogę, chodzili krzywemi ścieżkami.
5:7
Popustoszały wsi w Izraelu i prawie popustoszały, ażem powstała ja, Debora, a powstałam matką w Izraelu.
5:8
Gdy Izrael obrał sobie bogi nowe, tedy miał nieprzyjaciele w branach. Izaż tedy było widać tarczą abo drzewce miedzy czterdzieścią tysięcy Izraelitów?
5:9
Kocham się serdecznie w książętach izraelskich i w ludu, który się zastawował dobrowolnie. Błogosławcież Pana.
5:10
Którzy jeździcie na oślicach białych i zasiadacie na sądziech i którzy chodzicie drogą mówcie:
5:11
Gdzie było słychać trzask strzelców miedzy tymi, którzy czerpają wody, tam niechaj opowiedają sprawiedliwości Pańskie i sprawiedliwości we wsiach jego w Izrael, tedy przyjdzie do bran lud Pański.
5:12
Powstań, powstań Debora, powstań, powstań a śpewaj pieśń, powstań Baraku, synu Abinoemów, a wiedź więźnie swoje.
5:13
Teraz którzy pozostali niechaj panują nad mocarzmi ludu, bo mi Pan dał opanować mocarze.
5:14
Z Efraim wyszedł korzeń ich przeciw Amalekowi, a za tobą Beniamin przeciwko ludowi twemu, z Machir wyszły książęta, a z Zabulon pisarze.
5:15
Książęta też Izaschar były z Deborą, a Izaschar posłan jest pieszo na dolinę jako i Barak, na ten czas w odłączeniu Rubenitów były wielkie a wysokie myśli.
5:16
O Ruben czemużeś siedział miedzy oborami, abyś słuchał wrzasku trzód odłączywszy się jako lud wielkiej a wysokiej myśli.
5:17
Galaad został za Jordanem, ale Dan przeczże wżdy mieszkał w okręciech? Aser siedział na brzegu morskiem, a mieszkał w swych rozpadlinach.
5:18
Zabulon jest lud, który nie litował zdrowia swego i Neftali na wysokich polach.
5:19
Przyszli królowie i walczyli, zwiedli bitwę królowie chananejscy w Tanach i u wód Mageddo, nie odniózszy zysku żadnego ani pieniędzy.
5:20
Z nieba walczono, a gwiazdy z miejsca swego walczyły z Sysarą.
5:21
Rzeka Cyson porwała je, o duszo moja, tyś mężnie podeptała rzekę Kedumim i rzekę Cyson.
5:22
Tedy się popadały kopyta końskie kołacąc nogami, gdy je bodli mocarze ich.
5:23
Przeklinajcie Meroz, rzekł ci anioł Pański, złorzeczcie mieszczany jego, abowiem nie przyszli na ratunek Panu, na ratunek Panu z mocarzmi.
5:24
Błogosławiona miedzy niewiastami Jael żona Hebera Cynejczyka, a błogosławiona niechaj będzie nad niewiasty w namiecie mieszkające.
5:25
Prosił o wodę a dała mu mleka i na przystawce kosztownej przyniosła mu masła.
5:26
Wzięła góźdź w rękę swoję, a w prawicę swą młot kowalski i stłukła Sysarę, a przebiwszy mu głowę przeraziła a przebodła skroni jego.
5:27
Skurczył się u nóg jej, padł a poległ, przed nogami jej skurczywszy się upadł, a tam kędy się skurczył, zabity zdechł.
5:28
Patrzała oknem matka Sysary i krzyczała patrząc przez kraty. I przeczże omieszkawa przybieżeć wóz jego? Przeczże się nie rychło spieszą nogi woźników jego?
5:29
Odpowiedziały jej przedniejsze i mędrsze niewiasty, jako się też i sama cieszyła tymi słowy.
5:30
Izali nie trafili na łup i dzielą ji? Panienka jedna abo dwie dostają się mężowi jednemu, łupy rozlicznych barw oddawają Sysarze, a łupy pstro haftowane i łupy pstro z obudwu stron tkane dostawają się na szyję jego.
5:31
Tak niechaj zginą wszyscy nieprzyjaciele twoi Panie, a ci którzy ciebie miłują niechaj będą jako słońce kiedy wschodzi w mocy swojej. A tak po tym została ziemia w pokoju przez czterdzieści lat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Eliasz był człowiekiem który miał długie włosy (II Król 1:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom,
Iz 57:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić