„Starsze kobiety – jak matki, młodsze – jak siostry, z całą czystością.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Tymoteusza 5,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 4:8

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
4:1
Potym synowie izraelscy przedsię czynili złość przed Panem po śmierci Aodowej.
4:2
I podał je Pan w ręce Jabina, króla chananejskiego, który panował w Hasor i miał hetmana nad wojskiem swym Sysarę, który mieszkał w Haroset pogańskim.
4:3
Tedy zawołali synowie izraelscy do Pana, abowiem miał dziewięćset wozów żelaznych i srodze uciskał Izraelity przez dwadzieścia lat.
4:4
Czasu onego Debora, niewiasta prorokini, żona Lappidotowa, sądziła Izraelczyki.
4:5
Która Debora mieszkała pod palmą miedzy Rama i Betel na górze Efraim, a do niej się schadzali synowie izraelscy na sąd.
4:6
Tedy posłała a wezwała k sobie Baraka, syna Abinoemowego, z Cedes Neftali mówiąc k niemu: Izalić nie rozkazał Pan, Bóg izraelski, iść i zbierać ludu na górę Tabor, a iżbyś z sobą wziął dziesięć tysięcy mężów z synów Neftali i z synów Zabulon.
4:7
I przywiodę do ciebie ku rzece Cyson Sysarę, hetmana wojska Jabinowego, i wozy jego z poczty jego, a podam go w ręce twe.
4:8
Tedy do niej rzekł Barak: Jesli ze mną pójdziesz, pójdę, a jesli ze mną nie pójdziesz, nie pójdę.
4:9
Która odpowiedziała: Acz-ci z tobą pójdę, aleć nie będzie z twą sławą ta droga, na którą idziesz, abowiem w ręce niewieście da Pan Sysarę. A tak wstawszy Debora szła z Barakiem do Cedes.
4:10
Zebrał tedy Barak Zabulon i Neftali w Cedes, a wywiódł z sobą dziesięć tysięcy mężów, z którym też szła i Debora.
4:11
Ale Heber Cynejczyk odłączył się był od Cyncyczyków, synów Hobad, świekra Mojżeszowego, a rozbił był namioty swoje aż do Elon Sennim, które jest w Cedes.
4:12
I powiedziano Sysarze, iż wyszedł Barak, syn Abinoemów, na górę Tabor.
4:13
A tak zebrał Sysara dziewięćset wszytkich swych wozów żelaznych i wszytek lud, który miał z sobą od Haroset pogańskiego, aż do rzeki Cyson.
4:14
Tedy rzekła Debora do Baraka: Wstań, abowiem tenci jest dzień w który Pan podał Sysarę w ręce twoje. Izali Pan nie idzie przed tobą? A tak zszedł Barak z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężów za nim.
4:15
Poraził tedy Pan Sysarę ze wszytkimi wozy i ze wszytkim wojskiem jego mieczem przed Barakiem, tak iż Sysara skoczywszy z wozu uciekł piechotą.
4:16
Ale Barak gonił wozy i wojsko aż do Haroset pogańskiego i poległy wszytki wojska Sysary od miecza, tak iż z nich i jeden nie pozostał.
4:17
A Sysara uciekł piechotą do namiotu Jaele, żony Hebera Cynejczyka. Albowiem był pokój miedzy Jabin, królem Hasor, i domem Hebera Cynejczyka.
4:18
I wyszła Jael przeciw Sysarze, a rzekła k niemu: Zstąp panie mój, zstąp do mnie a nie bój się. I zstąpił do niej do namiotu, a przykryła go kocem.
4:19
Tedy rzekł do niej: Proszę daj mi się napić trochę wody boć pragnę. A ona otworzywszy szkopiec mleka, dała się mu napić, a potym go przykryła
4:20
K temu rzekł do niej: Stój we drzwiach u namiotu, a jesliżby kto wszedł i pytał cię mówiąc: Jest tu kto? Tedy powiedz: Niemasz.
4:21
I wzięła Jael, żona Heberowa, góźdź od namiotu, wzięła też i młot w rękę swą i weszła cichuchno do niego, przebiła goździem skroni jego, tak iż przeszedł do ziemie. A on był usnął będąc spracowanym i tak że umarł.
4:22
A oto Barak gonił Sysarę, przeciw którego wyszła Jael, a rzekła mu: Pódź a ukażę-ć człowieka, którego szukasz. Tedy on wszedszy do niej ujzrał Sysarę leżącego na ziemi umarłego i góźdź w skroni jego.
4:23
A tak Bóg dnia onego stłumił Jabin, króla chananejskiego, przed syny Izraelskiemi.
4:24
I rozmnażała się moc synów Izraelskich, a była tak sroga przeciw Jabin, królowi chananejskiemu, aż go i samego zatracili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym cudem uczynionym przez Jezusa który wymieniony został we wszystkich Ewangeliach jest cud w którym nakarmił 5000 ludzi (Mat 14:13-21, Mar 6:32-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.
Fil 4:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić