„A gdy Jonasz zaczął wchodzić do miasta, po jednym dniu drogi, wołał i mówił: Jeszcze czterdzieści dni, a Ninewa będzie obalona!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jonasza 3,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 3:1

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
3:1
A tyć są narody, które pozostawił Pan, aby przez nie pokuszał Izraelczyków wszytkich, którzy nie wiedzieli o onych walkach chananejskich.
3:2
Aby o tym wiedzieli narodowie synów izraelskich, a przyuczali się walkam, których przed tym oni nie znali.
3:3
Pięcioro książąt filistyńskich i wszytki Chananejczyki, Sydończyki i Hewejczyki mieszkające na górze Libanie, od góry Baalhermon aż do samego Hemat.
3:4
Cić tedy byli, przez które doświadczał Izraelczyków, aby się dowiedział, jesliżby byli posłuszni rozkazaniu Pańskiemu, które rozkazał ojcom ich przez Mojżesza.
3:5
A tak synowie izraelscy mieszkali w pośrzód Chananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków i Jebuzejczyków.
3:6
I brali sobie córki ich za żony, a córki swe dawali synom ich, a służyli bogom ich.
3:7
A przetoż synowie izraelscy czynili złość przed Panem zapomniawszy Pana, Boga swego, a służąc Baalom i święconym gajom.
3:8
Tedy się Pan rozgniewał w popędliwości swojej przeciw Izraelitom i poddał je w ręce Chusanrasataim, króla Mezopotamijej, a służyli mu synowie izraelscy przez ośm lat.
3:9
Potym zawołali synowie izraelscy do Pana, a wzbudził im Pan wybawiciela Otoniela, syna Ceneza, młodszego brata Kalebowego, który je wybawił.
3:10
I był nad nim Duch Pański, a sądził Izraela, a gdy się ruszył na wojnę, podał mu Pan w ręce jego Chusanrasataim, króla Mezopotamijej, a zmocnił się nad nim.
3:11
A tak ziemia była w pokoju przez czterdzieści lat, aż umarł Otoniel, syn Cenezów.
3:12
Potym synowie izraelscy czynili złość przed Panem i zmocnił Pan Eglona, króla moabskiego przeciw Izraelitom, przeto iż przed Panem dopuścili się złości.
3:13
Ten ku sobie zebrawszy Ammonity i Amalechity, ruszył się i poraził Izraelczyki a wziął miasto Palm.
3:14
Służyli tedy synowie izraelscy Eglonowi, królowi moabskiemu, ośmnaście lat.
3:15
Potym wołali Izraelczycy do Pana i wzbudził im Pan wybawiciela Aoda, syna Gera, syna Jemini, męża który miał prawą rękę skurczoną; i posłali Izraelitowie przezeń dary Eglonowi, królowi moabskiemu.
3:16
A uczynił sobie Aod kordek po obu stron ostry wzdłuż na łokciu i przypasał go pod szatami swemi do prawej biodry.
3:17
I tak przyniósł dar Eglonowi, królowi moabskiemu, który był człowiek barzo otyły.
3:18
A gdy już oddał dary, wyszedł z ludźmi, którzy je z nim przynieśli.
3:19
A wróciwszy się sam od gór kamiennych, które były w Galgal rzekł: O Królu! Mam z tobą nieco potajemnie mówić. Któremu on odpowiedział: Milcz teraz. Wszyscy tedy, którzy stali przed nim wyszli od niego.
3:20
I wszedszy Aod do niego a on sam siedział w gmachu letnim rzekł k niemu: Mam do ciebie rozkazanie Boże. Tedy powstał z stolice swojej.
3:21
Potym Aod lewą ręką swą wyjął kordek od prawej biodry swej, a przebił brzuch jego.
3:22
Tak, iż i rękojeść wpadła za żelazem, a zawarło się sadło około żelaza, że też nie mógł wytargnąć kordka z brzucha jego, aż się i gnój rzucił.
3:23
Wyszedł potym Aod przez salę z gmachu, a zamknął drzwi za sobą i zawarł zamkiem.
3:24
Gdy tedy wyszedł, przyszli słudzy jego, a widząc, iż drzwi zamknione były rzekli: Zaiste sobie król czyni wczas w gmachu letniem.
3:25
A gdy czekali długo aż ich wstyd było, a on drzwi gmachu nie otwirał, tedy wziąwszy klucz otworzyli je, a oto pan ich leżał na ziemi umarły.
3:26
A dotąd Aod uciekł, gdy się oni dłużej bawili, a minąwszy góry kamienne, uszedł do Seirat.
3:27
Potym gdy do swych przyszedł, zatrąbił w trąbę na górze Efraim i ściągnęli z nim Izraelczycy z góry, a on przed nimi.
3:28
I rzekł do nich: Pódźcie za mną, abowiem Pan nieprzyjacioły wasze, Moabity, podał w ręce wasze. A tak szedszy za nim osadzili bród Jordanu ku Moabitom i nie dopuścili się przeprawić żadnemu.
3:29
Na ten czas pobili Moabitów około dziesiąci tysięcy ludzi, wszytki urodziwe i waleczne męże, tak iż żaden nie uszedł.
3:30
I podbili sobie dnia onego Izraelczycy pod moc Moabity, a była ziemia w pokoju przez ośmdziesiąt lat.
3:31
Po nim był Samgar, syn Anatów, który poraził z Filistynów sześćset mężów stykiem wołowym i wybawił też Izraelczyki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nosił ubrania zrobione z sierści wielbłąda - Mat 3:4.
Jan Chrzciciel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.
Przyp 10:3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić