„Przy tym, namilejszy! Niech wam to nie będzie tajno, iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Piotra 3,8

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 17:6

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
17:1
A był niektóry mąż z góry Efraim imieniem Michas.
17:2
Ten rzekł do matki swej: Tysiąc i sto śrebrników co je ukradziono było, o któreś przeklinała, gdym ja to słyszał, oto są u mnie, a jaciem je był wziął. Ku któremu rzekła matka jego: Błogosławiony bądź synu mój od Pana.
17:3
A tak wrócił tysiąc i sto śrebrników matce swej, która tak rzekła: Obiecałam to śrebro od siebie Panu, abych z niego synowi swemu dała uczynić ryty i ulany obraz, a przetożci je teraz oddawam.
17:4
A gdy je potym wrócił matce swej, tedy ona wziąwszy z nich dwieście srebrników, oddała je złotnikowi i uczynił z nich obraz lany i ryty, który był w domu Michasowym.
17:5
U tego Michasa w domu była kaplica bogów i sprawił też był efod i terafim, a poświęcił rękę jednemu z synów swych i był kapłanem jego.
17:6
Za onych czasów nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił, co się mu nalepiej podobało.
17:7
I był młodzieniec z Betlehem Juda, które było w Judowem pokoleniu, a ten był Lewitą, który tam mieszkał jako gość.
17:8
A ten wyszedł z miasta Betlehem Juda, szukać gdzieby sobie mógł naleźć mieszkanie. I przyszedł na górę Efraim do domu Michasowego idąc drogą swoją.
17:9
Tedy do niego rzekł Michas: Skąd idziesz? A Lewita mu odpowiedział: Jestem ja z Betlehem Juda, a idę gdziebych sobie mieszkanie naleźć mógł.
17:10
Zatym k niemu rzekł Michas: Zostań u mnie a bądź mi za ojca i za kapłana, a ja tobie dam dziesięć śrebrników do roku, szaty i pożywienie twoje, a także za nim szedł Lewita.
17:11
I upodobało się Lewicie mieszkać z mężem onym, a był przy nim on młodzieniec jako jeden z synów jego.
17:12
A tak Michas poświęcił rękę Lewicie i był on młodzieniec kapłanem jego, a mieszkał w domu Michasowem.
17:13
Rzekł zatym Michas: Terazem się dowiedział, iż mi Pan szczęścić będzie, gdy już mam Lewitę za kapłana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię...
Efez 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus chodząc po wodzie podszedł do łodzi uczniów, oni wiosłowali już około 5-7 km Jan 6:19.
Jezus chodzi po wodzie

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić