„Ja jestem śniada, ale wdzięczna, o, córy jeruszalemskie! Tak, jak namioty Kedaru i jak kotary Salomona.”

Nowa Biblia Gdańska: Pieśń nad pieśniami 1,5

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 17:1

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
17:1
A był niektóry mąż z góry Efraim imieniem Michas.
17:2
Ten rzekł do matki swej: Tysiąc i sto śrebrników co je ukradziono było, o któreś przeklinała, gdym ja to słyszał, oto są u mnie, a jaciem je był wziął. Ku któremu rzekła matka jego: Błogosławiony bądź synu mój od Pana.
17:3
A tak wrócił tysiąc i sto śrebrników matce swej, która tak rzekła: Obiecałam to śrebro od siebie Panu, abych z niego synowi swemu dała uczynić ryty i ulany obraz, a przetożci je teraz oddawam.
17:4
A gdy je potym wrócił matce swej, tedy ona wziąwszy z nich dwieście srebrników, oddała je złotnikowi i uczynił z nich obraz lany i ryty, który był w domu Michasowym.
17:5
U tego Michasa w domu była kaplica bogów i sprawił też był efod i terafim, a poświęcił rękę jednemu z synów swych i był kapłanem jego.
17:6
Za onych czasów nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił, co się mu nalepiej podobało.
17:7
I był młodzieniec z Betlehem Juda, które było w Judowem pokoleniu, a ten był Lewitą, który tam mieszkał jako gość.
17:8
A ten wyszedł z miasta Betlehem Juda, szukać gdzieby sobie mógł naleźć mieszkanie. I przyszedł na górę Efraim do domu Michasowego idąc drogą swoją.
17:9
Tedy do niego rzekł Michas: Skąd idziesz? A Lewita mu odpowiedział: Jestem ja z Betlehem Juda, a idę gdziebych sobie mieszkanie naleźć mógł.
17:10
Zatym k niemu rzekł Michas: Zostań u mnie a bądź mi za ojca i za kapłana, a ja tobie dam dziesięć śrebrników do roku, szaty i pożywienie twoje, a także za nim szedł Lewita.
17:11
I upodobało się Lewicie mieszkać z mężem onym, a był przy nim on młodzieniec jako jeden z synów jego.
17:12
A tak Michas poświęcił rękę Lewicie i był on młodzieniec kapłanem jego, a mieszkał w domu Michasowem.
17:13
Rzekł zatym Michas: Terazem się dowiedział, iż mi Pan szczęścić będzie, gdy już mam Lewitę za kapłana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się i Nie lękaj się! Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto Ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią.
Joz 8:1

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Sarze powiedziano (niektórzy przypuszczają że osobą która jej to mówiła był sam Jezus) o tym że będzie miała jeszcze syna w jej starym wieku zaśmiała się (I Mojż 18:12-15). Urodziła później Izaaka którego imię znaczy "śmiech".Śmiejąca się Sara

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić